Die Departement het nie R141 mijoen gehad om sekere betalings in die 2016-’17-boekjaar te doen nie en die LNR ervaar ’n begrotingstekort van R241 miljoen. In 2016 het hy ’n tekort van R93 miljoen gehad.

Dr. Shadrack Moephuli, uitvoerende hoof van die LNR, het reeds vroeër vanjaar gewaarsku dat die begrotingsbesnoeiings wat die Tesourie ingestel het, die instelling tot sy knieë kan dwing.

Die besnoeiings kan meebring dat die LNR nie sal kan voortgaan met navorsing rakende die ontwikkeling van entstowwe nie, wat beteken dat daar nie entstowwe gaan wees nie. Wat nog meer verwoestend is, is dat dit sal beteken dat die wetenskaplikes net sal rondsit en elders wil gaan werk waar hulle navorsing kán doen.

Die nasionale Tesourie het reeds in 2015, as deel van die Regering se kostebesnoeiingsplanne, aangedui dat die begroting van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye met R210 miljoen in die 2016-’17-boekjaar en met R200 miljoen in die 2017-’18-boekjaar besnoei sal word.

Skuld
Die Kabinet het ook begrotingsbesnoeiings wat die LNR raak, goedgekeur: R116,6 miljoen vir 2016-’17 en R1,5 miljoen vir 2017-’18. ’n Besnoeiing van R100 miljoen is in die 2015-’16-boekjaar op die LNR toegepas. Die LNR se begroting vir vanjaar is R974 miljoen en verlede jaar was ’n begroting van R813 miljoen toegestaan.

Die LNR bekom 40% van sy begroting van ander bronne, onder meer die private sektor. Dit help ook nie dat die Departement die entiteit R42 miljoen skuld en die Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming hom ook nog R54 miljoen skuld nie. Dit veroorsaak groot diensleweringsprobleme.

Die kantoor van die OG het aan die Parlement se portefeuljekomitee vir landbou, bosbou en visserye verduidelik dat indien die Departement fakture van R141 miljoen betaal het, hy hom aan ongemagtigde uitgawes skuldig gemaak het.

Kommer is ook uitgespreek dat ongemagtigde uitgawes die afgelope drie jaar toegeneem het, asook vrugtelose, verkwistende en onreëlmatige uitgawes. Dit is weens geen bewyse vir reise onderneem, die kansellasie van kontrakte en rente op agterstallige rekeninge.

Die OG kon egter nie identifiseer of enige geld gesteel is nie. Die vrugtelose en verkwistende uitgawes is grootliks weens die feit dat geld wat vir sekere projekte geoormerk is, vir operasionele doeleindes aangewend word, soos die begrotingsoorbesteding by die LNR.