Die projek wat in 2011 aangepak is nadat boere skade van R1,3 miljard gely het, is nog nie voltooi nie. Altesaam R950 miljoen is bestee om 325 km vloedwalle te bou en 70 km moet nog voltooi word.

Agri Noord-Kaap het met Didiza vergader om die vloedwalleprojek weer aan die gang te kry in ’n poging om grootskaalse oorstromings te voorkom en om te verhinder dat toekomstige oorstromings die werk wat reeds gedoen is, ongedaan maak.

Mnr. Nicol Jansen, president van Agri Noord-Kaap, sê R330 miljoen van die aanvanklike toegedeelde begroting is uitstaande. Tot op hede kan rekenskap gegee word vir elke sent wat bestee is, en die projek is bevredigend binne die begroting.

Hy sê Didiza verifieer die bedrae wat vir die herstel van die vloedwalle toegestaan is, asook hoeveel reeds op die projek bestee is. “Sy wil so gou moontlik die antwoorde hê oor die finansiering om die projek af te handel.

“Agri Noord-Kaap het die vergadering met Didiza baie opbouend ervaar. Sy verstaan die probleem en het onderneem om daadwerklik aandag daaraan te gee om op ’n nasionale en provinsiale vlak die geld te bekom sodat die vloedwalle in die Benede-Oranjerivier herstel kan word.”

Die organisasie is egter bekommerd dat dit te laat kan wees vanweë die hoë damvlakke en die groot invloei by die Gariepdam. Dit kan tot hoë riviervlakke in die Benede-Oranjerivier lei.

“Die georganiseerde landbou sal steeds alles in sy vermoë doen om druk toe te pas sodat hierdie projek afgehandel kan word. Hopelik sal die gevreesde hoë vlakke van die rivier nie realiseer nie sodat die werk wat reeds gedoen is, nie ongedaan gemaak word nie,” sê Jansen.