Met die beplanning van enige boerdery of nuwe bedryf op die plaas moet die koste van alle aksies deeglik in ag geneem word. Dié Meganisasiegids is al vir jare lank nie net die boer se regterhand wanneer bewerkings- of meganiese koste bereken moet word nie, maar word ook deur trekkermaatskappye, landbou-ekonome en raadgewers gebruik om voorligting en beplanning te doen.

Kortliks: As jy in die landerye of in boorde werskaf, sal dié nuttige gids tot jou voordeel wees, veral in 'n tyd dat boere elke sent mooi moet omdraai.

Mnr. Le Roux, 'n landbou-ingenieur, sê die volgende faktore speel ‘n belangrike rol by die bepaling van jou koste:

Tydige afhandeling van take

Die tydige aanplanting van gewasse vergroot die moontlikheid van ‘n hoë opbrengs maar daarvoor is genoeg trekkers en werktuie nodig. Vir elke trekker-en-werktuig-kombinasie wat in die gids behandel word, word die werktempo in hektaar, of ton per tienuur-dag, aangetoon. Met hierdie inligting kan 'n boer presies bepaal word hoeveel trekkers en werktuie nodig is om al die take betyds af te handel.

Korrekte aanwending van trekkers en werktuie

Die doeltreffendheid van werktuie verlaag wanneer dit dieper of vlakker werk as waarvoor dit ontwerp is. Die Meganisasiegids toon die diepte en spoed waarteen werktuie en trekkers behoort te werk.

Brandstofverbruik

Die Meganisasiegids toon vir elk van die 22 trekker-kilowattklasse in kombinasie met verskillende werktuie die dieselverbruik in liter per uur of liter per hektaar aan. Hierdeur kan bepaal word of ‘n trekkervloot se brandstofverbruik binne perke is.

Korrekte trekker-en-werktuig kombinasie

Die gids kombineer ‘n wye reeks werktuie wat die beste by ‘n sekere kilowattklas trekker pas. Dit is ‘n handige riglyn wanneer die regte grootte werktuig vir ‘n trekker gekies moet word om ‘n sekere werk te verrig of ook by besluitneming wanneer nuwe aankope gedoen moet word. (Sien voorbeeld van berekeninge hieronder.)

Koste van verskillende meganisasie-aksies

Die gids toon die koste vir elke aksie wat ‘n trekker-en-werktuig-kombinasie uitvoer aan, van ploeg tot sleepwatrek, in rand per hektaar of rand per uur. Om beter te beplan, help dit om te weet wat ‘n bewerkingsaksie gaan kos.

Hoe gewild is die gids?

Daar word dikwels positiewe terugvoering aan die opstellers gegee oor die nuttigheid van die gids vir aanwending in verskillende bedrywe. Die gids is byvoorbeeld deel van die leerplan van die Universiteit van Pretoria se landboudepartement.

* Die 2016 Meganisasiegids kos net R290.

Bestel van Koos le Roux by 082 828 9531 of per e-pos by koosleroux@live.co.za

meg-gids-koos-le-roux-so-lyk-dit-600