Kunsmis | Skikking in prysvasstellingsaak oorweeg

’n Skikkingsooreenkoms wat met ’n klag oor beweerde prysvasstelling teen Omnia Fertilizers, AECI, Foskor en Sasol South Africa verband hou, is aan die Mededingingstribunaal voorgelê. Die tribunaal het egter meer dokumente aangevra wat hy wil bestudeer voor hy die voorgestelde skikking oorweeg, sê hy in ’n verklaring.

Die Mededingingskommissie het op 9 Julie 2012 ’n klag van beweerde prysvasstelling teen die vier ondernemings gelê. Dit het verband gehou met ’n prysformule wat die maatskappye sou gebruik wanneer hulle ammoniak aan mekaar verkoop en nie oor ’n koopprys kon ooreenkom nie.

Die tribunaal sê ’n ondersoek het getoon die maatskappye het ’n kostebesparingsvoordeel geniet deur hul ammoniakvoorraad gesamentlik by RAMM op te berg – die enigste opbergingsgerief in sy soort in Richardsbaai. Kragtens ’n ooreenkoms wat die ondernemings met die kommissie gesluit het, sal hulle die betrokke klousule uit hul vennootskapsooreenkoms haal.

Die kommissie stel voor dat as die partye nie ’n bilaterale ooreenkoms oor die koopprys van ammoniak kon bereik nie, die aanvraer daarop geregtig sou wees om die aangevraagde hoeveelheid ammoniak op ’n leningsgrondslag uit die RAMM-gerief te neem. Dit is mits die aanvraer weer binne vier maande dieselfde hoeveelheid ammoniak na die gerief terugbring.

Volgens die tribunaal bevat die skikking geen erkenning dat die Mededingingswet oortree is nie, en ook nie ’n administratiewe boete nie. As die tribunaal die ooreenkoms sou bekragtig, moet die maatskappye binne 14 dae die skikkingsdokument aan alle betrokke werknemers en bestuurders stuur. Die partye mag ook nie onder mekaar op ’n prysformule vir die verkoop van ammoniak ooreenkom nie.

Pluimvee | Help, vra FairPlay

Die FairPlay-teenstortingsbeweging het verlede week ’n versoekskrif met meer as 8 000 handtekeninge by die Presidensie ingedien waarin hulle pres. Jacob Zuma, adj.pres. Cyril Ramaphosa, mnr. Senzeni Zokwana, Minister van Landbou, Bosbou en Visserye, en dr. Rob Davies, Minister van Handel en Nywerheid, vra om dringend in te gryp in die hoenderbedryf.

In die versoekskrif sê FairPlay dit gaan ’n treurige Kersfees wees vir die sowat 6 000 mense wat hul werk weens die krisis in die hoenderbedryf verloor het. Die werksverliese is veroorsaak deur storting van goedkoop hoender. Dit kom terwyl daar nog geen planne teen die storting aangekondig is nie.

Mnr. Francois Baird, sakeman en filantroop wat FairPlay gestig het, sê in ’n verklaring die Regering het al in November verlede jaar ’n taakspan aangestel om oplossings te vind. “Ons is steeds nog niks nader daaraan om te weet watter ernstige ingrypings beplan word om die ondergang van dié uiters waardevolle plaaslike bedryf te keer nie”.

FairPlay, wat onder meer deur die Food and Allied Workers’ Union (FAWU) en KFC gesteun word, hoop die versoekskrif sal tot ’n gesprek met die staat lei, wat stappe teen storting sal meebring. In die versoekskrif sê Baird nog 130 000 poste kan in gedrang kom as storting toegelaat word om voort te duur. Hy sê Zuma is al persoon wat dit kan voorkom en vra hom om dadelik op te tree. “Duisende mense maak op u staat,” het hy aan Zuma gesê.

Suiwel | Libstar sluk Sonnendal in

Libstar Operations, moedermaatskappy van onder meer die suiwelmaatskappy Lancewood, gaan ’n beherende belang in die Wes-Kaapse suiwelmaatskappy Sonnendal Dairies verkry. Die Mededingingstribunaal het die oorname onlangs goedgekeur. Sonnendal, wat aan Sontic Holdings behoort, vervaardig en versprei volgens ’n verklaring van die tribunaal suiwel- en verwante produkte.

Sy belangrikste produk is jogurt, maar hy vervaardig en versprei ook ’n reeks vrugtesapprodukte. Libstar is ’n houermaatskappy wat deur private ekwiteitsfondse beheer word en ’n aantal maatskappye in Suid-Afrika beheer.

Die maatskappy spits hom onder meer toe op die verskaffing van produkte aan die voedseldiensbedryf en produkte vir groot kleinhandelaars se eie handelsmerke. Hou komende uitgawes van Landbouweekblad dop vir meer hieroor