Die fokusverskuiwing en die afgelope jaar se droogte het baie finansiële diensverskaffers onkant betrap en die tekortkominge van die status quo baie duidelik uitgelig.

Die droogte van 2015/’16 het die landbou in Suid-Afrika vir ewig verander en die maatskappye wat relevant wil wees, sal baie vinnig moet aanpas. Die vinnig veranderende omgewing skep dus ook baie nuwe geleenthede vir kleiner spelers wat vinnig kan transformeer om massiewe rolle in die landbousektor te begin speel.

BVG het dié veranderinge al ‘n geruime tydperk opgemerk en verskeie risikobestuurstelsels ontwikkel. Met ‘n uitgangspunt van “Môre is ‘n week te laat”, bou BVG dinamiese intydse stelsels om risiko te monitor om die beste moontlike intydse besluite te kan neem.

Al die stelsels het die doel om die kliënt op die hoogte te hou van die toedrag van sake wat hulle beïnvloed. Intydse weerstasies en gewassimulering hou die boer op die hoogte van verwagte oeste en die impak van klimaatsomstandighede.

Boer kry kans om te dink

Die graanbemarkingsplan gee produsente die geleentheid om hulle bemarkingstrategieë te analiseer voordat enige besluite geneem word. Die kliënt het ook die geleentheid om sy posisie intyds te monitor via ‘n web-portaal of ‘n slimfoon-toepassing.

Al dié stelsels speel ‘n massiewe rol in die risikobestuur besluite van die moderne boer. Die een risiko wat tans net op ‘n baie beperkte wyse aangespreek kan word is die weerrisiko.

Die geleentheid om weer risiko op ‘n dinamiese wyse aan te spreek is uiteindelik in Suid-Afrika ook ‘n realiteit. ‘n Jong, dinamiese maatskappy, genaamd WeatherInDe, bied die sogenaamde “Weer Indeks Afgeleides” (WIA) aan die Suid-Afrikaanse publiek. WIA is ‘n produk wat al dekades lank internasionaal beskikbaar is, en WeatherInDe herontwerp nie die wiel nie, maar bring net ‘n internasionaal erkende produk na Suid-Afrika.

WIA is ‘n baie dinamiese produk wat enige persoon die geleentheid bied om homself teen weer-risiko te verskans. Die weeropsies kan benut deur boere, finansiële instansies en selfs konstruksiemaatskappye benut word. Veeboere kan hulself teen die weerrisiko verskans deur reënvalopsies of NDVI-opsies. Vrugteboere kan hulself teen ekstreme temperature verskans en self\s finansiële instansies kan dit nou doen.

 Weerverhandeling het verander

Weerverhandeling op die internasionale markte het ook in die laaste klompie jare baie verander. Kliënte se behoefte tot persoonlik aangepaste kontrakte het die verhandeling van algemene weerkontrakte op sekuriteitbeurse oor die wêreld laat afneem. Dié tendens het veroorsaak dat daar nou globaal aanpasbare produkte is wat in ‘n baie kort tydjie wêreld wyd uitgerol kan word. Intydse  prysingsmodelle wat van satelliet-datastelle gebruik maak, bring weerverskansing tot op die gebruiker se voorstoep.

Kliënte kan hulle nou teen te veel reën of te min reën verskans vir tydperke van drie dae tot ‘n jaar.

Dié verskansing verskaf nou die geleentheid aan boere om krisistye te verskans teen ekstreme weer, soos ‘n reënval-opsie vir die midsomerdroogte: Dis om te verseker dat indien daardie mooi mielies iets oorkom in dié tydgleuf, daar ‘n uitbetaling is om die impak van swak reënval teen te staan.

Die koringboer wat bang is dit gedurende oestyd reën, kan dié instrument ook gebruik. Sy opsie sal natuurlik wees teen te veel reën, en hy kan homself verskans teen die verlies aan kwaliteit van sy koring.

Koop grootmaat!

Finansiële instansies en insetverskaffers koop sommer grootmaat-weeropsies om te verseker dat die impak van die ekstreme weer hulle nie ruïneer nie, want die impak van droogte strek baie dieper as net die terugbetalingsvermoë van boere, siende dit in almal se belang is om die produsent op sy grond en aan die boer te hou.

WIA is ‘n baie dinamiese produk wat kliënte die geleentheid gee om hulle weerrisiko af te verkoop aan weerhandelaars. Dié vreemde beginsel is besig om baie industrieë se risikobestuur vinnig aan te pas. Die voorreg om jou weerkontrak na jou behoeftes aan te pas, beteken jy kan besluit hoeveel risiko jy wil opneem en hoeveel risiko jy bereid is om af te verkoop. Die eenvoudige beginsel speel ‘n massiewe rol in die prysing van die weeropsie en dus is die kliënt se opsieprys ook gebonde aan die hoeveelheid risiko wat die kliënt op homself wil neem.

Met WIA word uitbetalings gebaseer op die weerdata en nie op enige ander besluit nie, dus stel niemand belang in wat op jou gronde aangaan nie, behalwe die weerdata wat van die onafhanklike dataverskaffers af kom nie. Dit maak die totale proses objektief en die datastel wat die kontrak vereis, word aanvaar as die maatstaf waaraan al die rolspelers hulself onderwerp. Die proses is dus baie vaartbelyn en deursigtig en maklik om te verstaan.

Die vinnig veranderende wêreld bring altyd nuwe en opwindende denkpatrone na vore en WIA is een van die dryfvere wat die denkpatrone rondom risikobestuur totaal gaan verander. BVG glo dat boere en diensverskaffers nie gebind en uitgelewer moet word aan ‘n magdom beperkings om hulself teen weer gebaseerde skades te beskerm nie. BVG glo dat alle rolspelers bevoeg is om rasionele besluite te neem oor hul risikoverskansing en nie beperk moet word deur instansies se risiko profiele nie.

Vir meer inligting oor die dinamiese produk kontak WeatherInDe, Hans Smit of Pieter Hurter by 012 484 4040 of stuur ‘n epos na info@weatherinde.net