Die Namibiese Landbou-unie het ná sy jongste bestuurskomiteevergadering in Windhoek gesê groot dele van die noorde van dié land het reën gekry, maar die sentrale en suidelike dele beleef steeds ’n droogtekrisis. Verlede jaar het boere darem nog vee gehad om af te rond, maar nou moet hulle nuwe planne vir ’n inkomste beraam.

Die komitee het gevra boereverenigings moet voortgaan met hul ondersteuning. ’n Hulplyn is reeds ingestel waar boere raad kan vra.

Diegene wat nie lig aan die ander kant van die geldtonnel sien nie, gaan ook hulp kry. Kundiges gaan betrek word by wie individuele boere op ’n vertroulike basis om raad met hul finansiële beplanning kan aanklop. Samesprekings word volgens die landbou-unie met ouditeurs gevoer om na individue se finansiële situasie te kyk en voorstelle te maak oor die wyse waarop dit hanteer kan word.

Die Dare to Care-veldtog wat skenkings ontvang om veeboere se voeraankope te subsidieer, loop einde Maart ten einde nadat meer as R10 miljoen ingesamel is. Die landbou-unie ondersoek op watter wyse die veldtog voortgesit kan word, maar met die klem op ’n meer humanitêre basis.

Die landbou-unie gaan ook mev. Henriëtte le Grange se droogtefonds ondersteun. Le Grange en haar man, Louwrens, boer by Summerdown. Sy samel geld en middele in waarmee droogtegeteisterdes se lot verlig word. Sy werk tans aan ’n veldtog om boere te help om skoolgeld te betaal. Die landbou-unie gaan haar bystaan om die diens bekend te stel.