Dr. Zweli Mkhize, Minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, sê van hierdie geld is reeds meer as R346 miljoen op 19 Maart oorbetaal. Die res van die geld – net meer as R84 miljoen – sal in die 2018-’19-boekjaar oorgedra word.

Op 13 Maart het die Regering ná maande se wik en weeg die droogte tot ’n nasionale ramp verklaar, wat dit moontlik maak dat meer geld aangewend kan word om nood te verlig.

Mhize het gesê die verklaring van ’n ramp op enige vlak is nie primêr gemik op die soek na geld nie, maar op die aktivering van buitengewone maatreëls, wat finansiering kan insluit om nood te verlig en die impak van verwante omstandighede van so ’n ramp te verminder.

“Ons is besig om met alle belanghebbendes samesprekings te voer om ingrypingsmaatreëls vir herstel op lang termyn in te stel.”

So word die geld verdeel:

Die Oos-Kaap het R104,7 miljoen vir waterinfrastruktuurprojekte gekry. Die Noord-Kaap het R36,8 miljoen vir waterinfrastruktuurprojekte gekry en ook R127 miljoen van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye vir die verskaffing van veevoer en die vervoer daarvan. Vir die huidige boekjaar is R42,3 miljoen van die R127 miljoen aan die provinsie oorbetaal. Die res van die geld gaan in die 2018-’19-boekjaar uitbetaal word. Die Wes-Kaap het R164, 9 miljoen vir waterinfrastruktuurprojekte gekry.

Mkhize het ’n beroep op die provinsies gedoen om die droogtehulpprojekte so vinnig moontlik in te stel en benadruk dat die klem op die gehalte van die werk, waarde vir geld en rekenpligtigheid van die gebruik van staatsgeld moet wees.

Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake sal nie net die nodige ondersteuning aan die provinsies bied om toe te sien dat die droogtehulp die mense bereik wat dit nodig het nie, maar sal die proses ook monitor en die maatreëls evalueer wat provinsies en munisipaliteite instel.

Daar sal voortgegaan word om die droogtesituasie oor die hele land te monitor sodat die nodige leierskap gebied en oorsig oor die staatsinstellings gedoen word om te verseker dat die beste besluite geneem kan word, het Mkhize gesê.