Dié organisasie versoek hulp van lede van die publiek wat kan help met die uitreik of bydraes en/of donasies kan maak. Droogte vernietig die landbou in dele van Suid-Afrika en daardie boere het droogtehulp dringend nodig, sê mnr. Chris van Beljon, hoofkoördineerder.

Dit kos egter baie geld om ’n droogtehulpskema volhoubaar aan die gang te hou en oorlewingsmiddele soos voer, mielies, lusern en gras by die droogtegeteisterde boere te kry.

“Dit is belangrik dat hierdie boere gehelp word, want boere is die land se grootste kommersiële bron van voedsel wat die bevolking op ’n daaglikse basis voed,” sê hy. Alles moet gedoen word om hulle op die plase te hou en hul diere te red, maar vervoerkoste is baie hoog.

“Ons soek dringend na 70 tot 80 boere wat vrywillig kan help met die vervoer van die voorrade na die Brandvlei-area.” Alle finansiële donasies sal gaan aan brandstof en om voer aan te koop. Voorts beoog die organiseerders om sowat 200 voedselpakkies saam te neem om daar uit te deel.

Hy vra dat donasies direk in die organisasie se bankrekening inbetaal word.

Meadow Voere het reeds aangedui dat hy die aksie ondersteun en hulp gaan verleen.

Die bankbesonderhede is: Eerste Nasionale Bank, rekeningnommer 62801333163, takkode 250655. Die verwysing is: Droogtehulp Chris van Beljon 082 961 6620 (National).

Boere Droogtehulp SA is in Rustenburg gesetel en is ’n organisasie sonder winsoogmerk. ’n Tak bestaan ook in Bloemfontein. Mense wat hulp wil verleen, kan ook met mnr. Jan Lotz daar praat by 063 137 0202 of e-pos na boeredroogtehulpsafreestate@gmail.com stuur.

Belangstellendes kan ook die organisasie se Facebookblad of webtuiste www.boeredroogtehulpsa.org/ besoek.