Dr. Louis du Pisani, wat die afgelope sewe jaar die nasionale bestuurder: produksie-advies en -ontwikkeling by die NWKV was, is gelukkig nie vir die landbou verlore nie.

Hy is besig om ‘n sakemodel te ontwikkel wat dienste aan veeboere sal lewer om hul risiko’s beter te bestuur, veral ten opsigte van die wisselvallige klimaat.

Mnr. Leon de Beer, hoofbestuurder van die NWKV, sê die NWKV was bevoorreg om deur Du Pisanie se ervaring en kundigheid ’n uitnemende diens aan kommersiële en opkomende/kommunale wolboere te bied.

“Louis het die NWKV se boerderybestuurontledingsdiens ontwikkel en uitgebou tot ’n toonaangewende diens vir kleinveeprodusente. As weidingkundige het hy gespesialiseer in droogtebestuur, wat veral die afgelope paar jaar van groot waarde is vir produsente in die droogtegeteisterde gebiede.”

Mnr. Guillau du Toit, nasionale voorsitter van die NWKV, sê Du Pisani se kennis en passie oor weiding en die bestuur daarvan is ’n bate vir die hele landboubedryf. “Sy insette vir toekomstige droogteplanne is van onskatbare waarde.”

Du Pisani sê dit was ’n voorreg om by die NWKV betrokke te raak by die ontwikkelingsprogram in die kommunale gebiede van die Oos-Kaap.

“Dit het al my vooropgestelde idees van kommunale boerderye soos mis voor die son laat verdwyn. Ek het boere leer ken met presies dieselfde oogmerke, doelwitte en aspirasies as enige ander veeboer. Ek het geleer hoe gasvry die armstes van die armes kan wees. Ek het ’n leergierigheid ervaar wat vir my ongekend was.”

Du Pisani sê die hartseerste aspek was om te sien hoe die regering en sy ondersteuningsdienste hierdie boere in die steek laat.