Daar is nie ’n klinkklare antwoord op die vraag oor of een wêreldwye testament of verskillende testamente vir verskillende lande die mees gepaste opsie is nie.

Voor die verskillende opsies oorweeg word, moet die volgende in ag geneem word: Elke land waar die bates geleë is, het sy eie wetgewing oor erfopvolging. Die soort bate en die waarde daarvan. Administratiewe prosesse oor die bereddering van die boedel.

WETGEWING

In Suid-Afrika het ’n mens testeervryheid en jy kan vrylik in jou testament oor jou bates beskik. Sommige lande, soos Frankryk, Spanje, Duitsland en Italië, het egter ’n gedwonge erfregstelsel ingevolge waarvan ’n sekere deel van ’n persoon se bates aan spesifieke familielede nagelaat moet word.

Indien ’n Suid-Afrikaner bates in een van daardie lande het, en sy bates wêreldwyd word in sy testament bemaak, kan hy bepaal dat die Suid-Afrikaanse erfregbeginsels op die vererwing van sy bates van toepassing moet wees. Sommige buitelandse banke het sekere limiete.

Indien die waarde van ’n buitelandse rekening onder ’n sekere bedrag is, sal hulle die geld regstreeks in die Suid-Afrikaanse boedelbankrekening inbetaal.

In so ’n geval sal ’n afsonderlike buitelandse testament geen doel dien nie. Indien die waarde die perk oorskry, sal die hof in daardie betrokke land eers die Suid-Afrikaanse eksekuteursbrief moet erken en uitvoering daaraan gee voor uitbetaling kan plaasvind.

Dit is dan beter om ’n afsonderlike buitelandse testament vir dié bates te verkry. Indien die bate uit buitelandse beleggings bestaan wat deur ’n Suid-Afrikaanse instelling geadministreer word, is ’n afsonderlike buitelandse testament onnodig.

As iemand onroerende buitelandse bates besit, sal dit egter in die meeste gevalle voordelig wees om ’n afsonderlike buitelandse testament te verkry.

ADMINISTRATIEWE PROSESSE

As iemand ’n afsonderlike testament het wat met sy buitelandse bates handel, kan dit ’n vertraging in die beredderingsproses vermy, aangesien die buitelandse en plaaslike boedels gelyktydig beredder kan word.

’n Vertraging in die bereddering van een van die boedels behoort nie die bereddering van die boedel in die ander land te vertraag nie. As daar slegs een testament is wat met bates wêreldwyd handel, is dit belangrik om te verseker dat sodanige testament geldig sal wees in die betrokke land waar die buitelandse bates geleë is.

Die taal van die testament kan ook ’n invloed hê indien dit nie verstaanbaar is in die land waar die bates geleë is nie.

GEVOLGTREKKING

Die besluit om een internasionale testament of bykomende buitelandse testamente op te stel, moet behoorlik oorweeg word aan die hand van verskeie faktore. Die inligting in dié rubriek word nie bedoel as of kom nie neer op finansiële of enige ander advies nie.

Raadpleeg ’n geakkrediteerde finansiële adviseur of makelaar vir spesifieke raad. 

Mnr. Chris du Plessis (CFP®) is ’n regsadviesbestuur vir persoonlike finansies by Old Mutual.

NAVRAE: E-pos: KNel1@oldmutual.com