Dr. Jack Armour, bedryfsbestuurder van VL, het Nersa toegespreek oor Eskom se voorgestelde planne om die elektrisiteitstarief verder te verhoog. Volgens Armour is dit onaanvaarbaar dat verbruikers in die algemeen die prys moet betaal vir die slegte bestuursbesluite van staatsondernemings en betalingsmisdadigheid deur munisipaliteite.

“Eskom se aansoek om pryse te verhoog, is ’n poging om die verlies van vorige jare te dek. Eskom het die beraamde vraag na energie oorskat, daarom het hy te veel geproduseer en moet dus die finansiële gevolge dra,” het Armour gesê. “Pleks daarvan om die verbruiker dood te laat bloei, moet Eskom en Nersa plaaslike regerings dwing om alle uitstaande elektrisiteitsrekeninge te betaal.”

Volgens hom is elektrisiteit ’n belangrike insetkostekomponent van intensiewe voedselproduksie, wat tot meer as 30% van Suid-Afrika se voedselproduksie bydra.

Besproeiingsboerdery, pluimvee, varkhokke, melkerye, tonnelproduksie en intensiewe vrugte- en groenteproduksie het alles aansienlike elektrisiteitskoste vir produksie. As ’n gemiddelde Vrystaatse boer byvoorbeeld een punt by sy huis het, een by sy werkershuise en een by ’n boorgatpunt vir die huishouding, personeel en besproeiing, betaal hy R6 000 in vaste Eskom-koste nog voordat hy elektrisiteit gebruik het. “Boere absorbeer gewoonlik insetkostestygings, wat lei tot strenger marges. Aangesien boere prysnemers is, sal hulle die stygende energiekoste absorbeer en sodoende word volhoubare en bekostigbare voedselproduksie bedreig.”

Volgens VL het Eskom se versuim om betroubare energievoorsiening te lewer, die verbruikersgedrag verander. ’n Keerpunt is reeds bereik waardeur alternatiewe energie meer ekonomies is. Indien die elektrisiteitsopwekkingsmark dus geopen sou word, sou boere en verbruikers elektrisiteit teen laer pryse kon bekom. Dit sal die volhoubaarheid en uitbreiding van voedselproduksie in Suid-Afrika verseker.

Nersa het versoek dat VL binne sewe dae feitelike inligting van sy lede moet verstrek rakende die gebruik, voordele en koste van alternatiewe energie.