Hy sê om Eskom te red en sin te maak van Nersa se betrokkenheid is amper onmoontlik. “Agri Wes-Kaap het tydens openbare verhore in Februarie omvattend verwys na die onduidelikheid met die omvang en samestelling van agterstallige inkomste waarop Eskom geregtig sou wees.

“Agri Wes-Kaap het spesifiek aangedring op meer omvattende verduidelikings van agterstallige bedrae en het groter duidelikheid oor die skedulering van verhalings verlang, spesifiek die impak daarvan op toekomstige tariewe. Die doeltreffendheid van Nersa se toesigfunksie is bevraagteken aan die hand van opsigtelike oorsigte en bepaalde Eskom-kontrakte wat nie nagegaan is nie.”

Volgens Strydom maak elektristeitskoste tot 20% van die veranderlike koste van boerderye in die Wes-Kaap uit. “Daar word bespiegel oor tariefverhogings van tot 15% en Agri Wes-Kaap is ernstig bekommerd oor die finansiële oorlewing van produsente.”

Agri Wes-Kaap verwag dat alles moontlik gedoen sal word om die verhoging te temper. Vir alle praktiese doeleindes is Eskom nie meer ’n lopende saak nie en sal redding op alle vlakke gesoek moet word, hetsy koste-aanpassings of strukturele verskuiwings wat privatisering kan insluit.

“Die feit dat Eskom agterstallige bedrae vir verhaling kan registreer, bevat geen aansporing om doeltreffendheid te verskerp nie. Agri Wes-Kaap dring in belang van produsente en in belang van die land daarop aan dat ferm en deursigtige besluite spoedig geneem word om die onuithoudbare situasie te hanteer.”