Altesaam 178 mense het vir die BVG-verskansingskompetisie ingeskryf. Deelnemers se agtergrond het oor 'n wyse spektrum gestrek. Dit het gewissel van produsente en huisvrouens tot rekenmeesters en boerdery-konsultante.  Die groot aantal studente wat vanjaar ingeskryf het, was 'n aangename verrassing.

Die 10 finaliste is:

Albert Coetzee, Durbanville.

Corné de Klerk, Thabazimbi.

Francois Duminy, Reitz.

Jannie Keet, Potchefstroom.

Johan Gouws, Delmas.

Michelle Lategan, Centurion.

Sifiso Mahlangu, Pretoria.

Theunis Uys, Pretoria.

Wesley Petzer, Johannesburg.

William Faber. Jacobsdal.

Die eerste aspek waarop deelnemers beoordeel is, was die verskansingwins wat tydens die loop van die kompetisie gemaak is. Die klem was egter op die verskansingstrategie wat gevolg is. Ooglopende spekulasie is gepenaliseer. Inskrywings het gewissel van 'n uitstekende kennis van afgeleide instrumente tot baie opleiding wat nog benodig word.

Finaliste sou op 20 Mei 2016 deur OFM tydens Nampo bekend gemaak word. OFM kon vanjaar nie buite die oesdagterrein uitsaai nie, gevolglik is word die name op Landbou.com bekend gemaak.

Kompetisiewenners sal later vanjaar op 'n gala-aand aangewys word. Prysgeld vir die kompetisie beloop R45 000. Die borge van die kompetisie, wat vir die tweede keer aangebied is, is BVG, BKB Grainco, die JSE en Landbou.com.