Die vergadering is bygewoon deur lede van onder meer Fita (Ficksburg Taxi Association), Afasa, OVK, Setsoto-jeugontwikkeling en huurders van Ficksburg-meentgrond. Die groep het ’n forum gestig wat as Sechaba sa Ficksburg bekend staan.

Mnr. Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou (VL), meen dit is verblydend dat gemeenskappe saamstaan. “Die regering sal moet kennis neem van gemeenskappe se besware, want almal het ’n grondwetlike reg tot basiese dienste. Die versuim om infrastruktuur in stand te hou, ontneem mense egter van hierdie reg.”

Mnr. Friedl von Maltitz, streekverteenwoordiger van VL, sê boere in die gebied is omgekrap oor die toestand van paaie, maar dat dit nou eers duidelik geword het hoe verreikend die impak van die swak paaie op die gemeenskap is. “Taxibestuurders se inkomste is in gedrang omdat sekere roetes onbegaanbaar is.”

Verlede week het die landbouverenigings ’n beswaarskrif met meer as 2 000 handtekeninge van inwoners van Lindley, Petrus Steyn en Arlington aan die kantoor van mnr. Sam Mashinini, Vrystaatse LUR vir paaie, polisie en vervoer, oorgehandig wat die dringende herstel van die R707 versoek.

Die groep het ook me. Sisi Ntombela, die Vrystaatse premier, skriftelik versoek om binne die volgende sewe dae met hulle te vergader.

Die versoek wys aan Mashinini uit dat die vele beloftes deur verskeie ampsdraers, insluitend die premier, insake die herstel en opgradering van paaie in die distrik nie gerealiseer het nie. Die forum dring daarom aan op ’n vergadering met Mashinini en die amptenare verantwoordelik vir die instandhouding van die distrik se paaie.

Die forum het ook voorgestel dat die forum alle geld administreer wat vir die herstel van die paaie bewillig word.