Die toerusting maak dit moontlik om derduisende DNS-ontledings binne enkele ure te doen.

Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Garsteling (Sabbi) het die feit dat daar nie sulke toerusting in Suid-Afrika is nie, as ’n leemte geïdentifseer. Sabbi het CenGen aanbeveel as ’n kandidaat vir die plasing van die apparaat deur middel van die bierbroumaatskappy AB InBev se sogenoemde public interest commitment-belegging.

Dr. Renée Prins, stigter van CenGen, het by die onthulling van die toerusting op Worcester gesê dié belegging van AB InBev maak dit vir CenGen moontlik om genetiese ontledings van nog hoër standaard aan die landbousektor te bied.

CenGen lewer onder meer genetiese ontledingsdienste, asook navorsingsondersteuning aan teelmaatskappye; die Suid-Afrikaanse Plantverbeteringsorganisasie (Sapo); die Landbounavorsingsraad se Infruitec-Nietvoorbij-instituut vir Vrugte, Wingerd en Wyn; Provar (vrugteboomspesies); en nagraadse studente. Die maatskappy werk ook nou saam met verskillende oorsese navorsingsinstellings.

Prins het namens haar span hul opregte dank uitgespreek teenoor die Wintergraantrust se tegniese komitees vir koring en gars wat die eerste finansieringsliggaam was wat CenGen as ‘n private maatskappy die geleentheid gegee het om te wys dat hy ook uitnemende wetenskaplike insette kan lewer. Op dié manier het hulle dit moontlik gemaak dat CenGen die afgelope 15 jaar met die samewerking van verskeie betrokkenes van krag tot krag kon gaan.

Mee. Nikki Else van AB InBev (regs) en Preline Swart, graanboer van Elim, knip die lint om CenGen se laboratorium se nuwe hoëspoed-genotiperingsrobotstelsels te open. Foto: Amelia Genis