’n Veteraan-hidrogeoloog, dr. Gideon Groenewald, is sedert 1 November saam met ’n boorspan in die omgewing van Beaufort-Wes doenig om nuwe ondergrondse waterbronne te soek.

Gift of the Givers sê nuwe boorgate wat sowat R6 miljoen gekos het, lewer nagenoeg 220 000 liter per dag aan die dorp se inwoners.

'n Boorgat word op Beaufort-Wes geboor. Foto: Dr. Gideon Groenewald

Die mikpunt is egter nie net om korttermyn-oplossings vir die huidige droogtesituasie te vind nie, maar hersien ook nagenoeg 40 jaar se navorsing oor die omgewing se geologie ten einde ’n betroubare aanduiding te kry van hoe nuwe boorgate die omgewing se ondergrondse waterdraende gesteentes (akwifere) sal beïnvloed.

Onsekerheid oor hoeveelheid bykomende water

In hierdie stadium is die organisasie steeds besig om inligting in te samel. Dit is daarom nog te vroeg om ’n finale aanduiding te kry van hoeveel bykomende water die projek tot die dorp se watervoorraad kan voeg, en ook wat die invloed op bestaande boorgate sal wees.

“Alle boorgate wat in dieselfde waterdraers in die Karoo Supergroep geboor word, veral dié wat binne dieselfde opvanggebied val, sal mekaar op lang termyn beïnvloed. Ons sal egter nie goedsmoeds met ’n projek begin of voortgaan wat enige nadelige invloed op die bestaande grondwatervoorraad gaan hê nie,” sê ’n woordvoerder vir die projek.

Die groep hoop om so gou moontlik water naby die bestaande dorpsinfrastruktuur te kry wat as ’n noodingryping, en teen redelike koste, in die bestaande watertoevoerstelsel gepomp kan word.

“Daarna, met die samewerking van die munisipaliteit, moet ons werk om die nuutgevonde akwifere sodanig te bestuur dat water volhoubaar beskikbaar kan wees tydens die volgende droogtesiklus, wat reeds op pad is,” sê die woordvoerder.

Noodoptreder tydens noodtoestand

Die gesamentlike data van die boorwerk en historiese geologiese studies uit die omgewing sal volgens Gift of the Givers die plaaslike munisipaliteit in staat stel om sy boorgate en akwifere behoorlik te kan bestuur.

“Ons sal eers ’n behoorlike idee kan kry van wat die huidige situasie is, asook wat in die toekoms kan gebeur, as ons aanhou om water uit die boorgate te pomp nadat ons al die bestaande inligting georden het.”

Die woordvoerder wys daarop dat “dié noodtoestand noodoptrede gaan verg”. Dit sal dalk nodig wees om tydelik effe meer druk op die waterdaers te plaas om die distrik deur die huidige droogte te kry.

Daarna sal die normale bestuur van die akwifere gedoen kan word deur projekte wat soos normaal deur die plaaslike regering gefinansier word.