Altesame 16 van 42 distrikte (sowat 38,1%) in die Vrystaat het dalende grondprysneigings in die 12 maande tot Mei vanjaar getoon. Die ontleding van grondverkope is vir grond van groter as 10 ha.

In dié tyd is 712 ooreenkomste gesluit, wat 325 454 ha teen R4,499 miljard behels het. Daarvan was 57 transaksies van kleur – 8% van die totaal. Dalings is onder meer in die distrikte Fauresmith, Odendaalrus, Theunissen en Welkom aangeteken. Grondpryse is egter veral in die Oos-Vrystaat op, met stygings in die distrikte Clocolan, Ficksburg en Frankfort.

Tipes verhandelings

Dié soort transaksies sluit in verhandelings tussen individue (42), regeringsaankope (6) en grond verkry vir stedelike ontwikkeling (3).

Dit het 18 507 ha (5,6%) teen R832 miljoen – 18,5% van die totale waarde – behels. Van die totaal was 58 transaksies vir grond van kleiner as 50 ha (8%), met die meeste transaksies (363 of 51%) vir grond van 300 ha of groter.

Statistieke, soos bogenoemde, is vir ál die provinsies op Landbou.com beskikbaar, asook meer besonderhede, soos wie die transaksies aangegaan het. Klik hier. Dit behels:

¦Statistieke.

¦ Besonderhede oor alle plaasverkope binne ’n distrik.

¦ Ontleding van die randwaarde per hektaar van transaksies in elke distrik.

* Johann Bornman is voorsitter van Agri Development Solutions (ADS). Kontak Bornman by jchb@mweb.co.za.