Die maatskappy erken in die skikkingsooreenkoms dat hy by kartelbedrywighede in die meulenaarsbedryf vir witmieliemeel betrokke was en gaan ’n administratiewe boete van R1 miljoen betaal.

Die Mededingingstribunaal sê in ’n verklaring die ooreenkoms is op 6 Augustus bekragtig. GWK Farm Foods het ook ingestem om sy volle samewerking aan die kommissie te gee indien enige verdere respondente nog vervolg gaan word. Die maatskappy sal ook ’n program vir die nakoming van mededingingswetgewing ontwikkel, in werking stel en monitor.Die veertien maatskappye wat geskik het, het nou gesamentlik meer as R648 miljoen aan boetes betaal. Die grootste boete was dié van Pioneer Foods in 2010 wat R500 miljoen beloop het. Die geld gaan na die staatskas, soos wat die Wet op Mededinging bepaal.

Die kommissie het luidens die verklaring in Maart 2007 begin ondersoek of Tiger Brands, Pioneer Foods, Foodcorp, Pride Milling en Progress Milling mededingingswetgewing oortree het. Dit was nadat Premier in 2007 ’n aansoek om korporatiewe toegeeflikheid ingedien het. Tiger Brands het later daardie jaar ook so ’n aansoek ingedien.

Nog meulenaars is later ondersoek. Die maatskappye wat sedert 2010 skikkings met die kommissie aangegaan en boetes betaal het, is Keystone Milling, Pioneer Foods, Carolina Rollermeule, Foodcorp, Blinkwater Mills, Bothaville Milling, Brenner Mills, Pride Milling, Godrich Flour Mills, Progress Milling, TWK Milling en NTK Limpopo Agri, Paramount Mills en Westra Milling.Die ondersoek het getoon dat die maatskappye tussen 1999 en 2007 vergaderings bygewoon en aan telefoongesprekke deelgeneem het waartydens met mededingers ooreengekom is om die verkoopprys van gemaalde witmielieprodukte vas te stel. Daar is datums vasgestel waarop sulke ooreengekome prysverhogings sou intree, en inligting oor prysstrukture is uitgeruil.