Mnr. Senzeni Zokwana, Minister van Landbou, Bosbou en Visserye het die instelling van dié nuwe heffing einde Julie in die Staatskoerantafgekondig.

Dr. Charlotte Nkuna, voormalige waarnemende uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging (SAPV), het ’n paar maande gelede in die bedryfsmondstuk Pluimveebulletin geskryf die heffing is noodsaaklik vir die voorgesette bestaan van die eierorganisasie.

Volgens haar was die organisasie se ledetal bestendig, maar die vrywillige ledebydraes het nie vir genoeg inkomste gesorg nie.

Luidens die Staatskoerant sal die heffing van R0,015/dosyn eiers (BTW uitgesluit) dadelik in werking tree en, met jaarlikse verhogings, tot Maart 2022 geldig bly.

Verkopers van tafeleiers aan die handel moet dit betaal.

Die eierorganisasie sal sowat 70% van die geld vir verbruikerskommunikasie en -opvoeding, verbruikersversekering, navorsing, bedryfskakeling en produksie-ontwikkeling gebruik.

Minstens 20% sal aan transformasie bestee word en hoogstens 10% aan administrasiekoste.

Die SAPV sal die administrateur van die heffing wees en sal ’n derde party aanstel om met invordering te help.

Zokwana het ook afgekondig dat verkopers van tafeleiers by die SAPV moet registreer en inligting aan die SAPV moet verskaf. Die inligting sal luidens die Staatskoerant verseker dat deurlopende, tydige en akkurate inligting oor verkope van tafeleiers aan die handel vir alle belanghebbendes beskikbaar is.

Dit sal hulle help om ingeligte besluite te kan neem en behoort die doeltreffendheid van die bemarking van eiers, asook die volhoubaarheid van die bedryf te bevorder.