Die Trust vir Bedreigde Natuurlewe, in samewerking met die bedryf en boere, is besig met ‘n studie wat fokus op die lewensvatbaarheid en ontwerp van ‘n enkele, maklik-erkenbare etiket vir plasing op bosluisbeheerprodukte wat geen impak op renostervoëls sal hê nie. Jou hulp is daarvoor nodig.

Renostervoëls was vroeër jare volop en wydverspreid deur Suid-Afrika. Die grootskaalse jag van inheemse wild en die uitbreek van runderpes in die vroeë 1900’s het ‘n geweldige impak op baie van hul gasheerspesies, soos buffels en renosters, gehad. Gepaardgaande met die toename in die gebruik van arseen-bevattende dipmiddels vir lewende hawe, het hulle getalle verder afgeneem.

Vanweë die feit dat renostervoëls groot getalle bosluise en ander uitwendige parasiete van vee en wild verwyder, verskaf renostervoëls ‘n belangrike en waardevolle ekologiese diens. Operasie Renostervoël (Operation Oxpecker) van die Trust vir Bedreigde Natuurlewe (EWT) se doel is die bewaring van beide rooibek- en geelbek-renostervoëls in Suid-Afrika deur middel van die hervestiging van hierdie spesies in gebiede waar hulle histories voorgekom het. ‘n Belangrike komponent van hierdie werk is om die gebruik van bosluisprodukte wat skadelik vir hierdie voëls is, te voorkom.

Die EWT, in samewerking met die industrie en boere, is tans besig met ‘n studie wat fokus op die lewensvatbaarheid en ontwerp van ‘n enkele, maklik-erkenbare etiket vir plasing op bosluisbeheerprodukte wat geen impak op renostervoëls sal hê nie. Hoewel die studie tans in sy kinderskoene is, is dit vir ons belangrik om die beste moontlike inligting beskikbaar te hê. Daarom sal ons enige terugvoer van vee- en wildboere, bestuurders en personeel van koöperasies en enige ander  individue of instansies ten opsigte van die ontwerp van dié etiket op prys stel.

Klik op hierdie skakel om die kort meningsopname te voltooi. Dit behoort nie langer as vyf minute te neem om te voltooi nie en geen persoonlike inligting word gevra nie.

* Meer inligting oor die werk ten bate van renostervoëls is op hul webblad, of kontak Leigh Combrink by leighc@ewt.org.za