Koringboere wil ander graanboere nader om hulle steun te vra vir voorstelle teen die liggingsdifferensiaal vir die lewering van grane in Suid-Afrika.

Dié versoek is tydens Graan SA se kongres bespreek, nadat ’n advieskomitee van die Johannesburgse Effektebeurs (JSE) se kommoditeitsafdeling koringboere gevra het of die koopkontrak in die Wes-Kaap werkbaar is. Dit is verlede jaar ingestel.

Die kontrak blyk nie suksesvol te wees nie, met slegs sowat 50 kontrakte wat verhandel is sedert dit verlede jaar ingestel is. Die JSE het in Mei verlede jaar die kontrak, wat die Paarl as verhandelingspunt gebruik, aangekondig.

Tydens ’n bespreking van dié kontrak het boere voorgestel dat instede daarvan dat die kontrak behou word, die liggingsdifferensiaal geskrap moet word, of dat ander leweringspunte gevra moet word. Een voorstel vir leweringspunte is die land se hawens, maar dit sal probleme vir boere in die binneland veroorsaak. Mnr. Andries Theron, ondervoorsitter van Graan SA, sê die voorstel sal geformuleer word en die wintergraanwerkgroep sal die steun van ander werkgroepe, soos vir mielies en sojabone, daarvoor vra.

Vordering met koringtarief
Mnr. Wessel Lemmer, ’n senior ekonoom van GSA, sê intussen hy is positief dat die koringbedryf die staat se steun kan verkry rakende die instelling van ’n koringtarief om die plaaslike bedryf teen invoere te beskerm. Die proses rondom die aansoek by die Departement van Handel en Nywerheid en ITEC sloer al ’n geruime tyd lank.

Graan SA het ’n voorstel aangaande die tarief ingedien, wat deur die meulenaarskamer, bakkers en veevoerbedryf teengestaan is. Lemmer sê hulle argumente het daarop gefokus dat die tarief die prys van meel en gevolglik brood te hoog sal maak.

Die feit dat die aansoek al lank sloer, het op die ouend moontlik ’n gunstige nadraai gehad, aangesien die internasionale prys vir koring tans hoër is as die prys waarvoor gevra is. Lemmer sê Graan SA sal binne die volgende twee weke ’n voorlegging aan die ITEC en die departement doen oor vrae wat nog bestaan, en daarna hoop hulle op ’n goeie antwoord. “Ons hoop regtig dat dit in ons guns sal draai omdat ons ’n stadium bereik het waar ons moontlik die koringbedryf kan verloor.”

Intussen het China, Taiwan en Israel al aangedui dat hulle ernstig daarin belangstel om Suid-Afrika se hoë gehalte koring aan te koop.