“Oom Stephanus word veral onthou vir sy werk by die Hexvallei-tafeldruifvereniging en ander strukture waar hy die landbou met lof gedien het. Hy was ook nou betrokke by en ’n groot ondersteuner van navorsing tot voordeel van die bedryf en het menige student geleenthede gebied om hul praktiese werk en navorsing op die Rossouws se plase te kom doen.

“Hy het die Rossouws se lang verbintenis met De Doorns en tafeldruiwe uitgebou en aan die volgende generasie oorhandig.”

Volgens Fruitnet.com het Rossouw gedurende die 1980’s en 1990’s ’n leidende rol in die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse tafeldruifuitvoerbedryf gespeel. Sy pa, Fanie, het die Rossouws se tafeldruifmaatskappy in die Hexriviervallei in 1928 begin.

Rossouw het Mooigezicht Estates gestig. Dié maatskappy bestaan uit 11 tafeldruifplase en is vandag een van die grootste produseerders en uitvoerders van tafeldruiwe in die Hexriviervallei. Rossouw se seun, Francois, bestuur tans die maatskappy.

Rossouw het ook gedien in die bestuur van die Sagtevrugteraad en Unifruco, asook verskeie ander maatskappye in die Wes-Kaap.

Hy word oorleef deur sy vrou, Laetitia, vyf kinders en 13 kleinkinders, asook sy broer en mede-tafeldruifboer, Etienne, en twee susters.