Waterkwessies staan sentraal in omvattende konsepverslae oor die impak wat die ontginning van skaliegas op die Karoo kan hê. Die verslae, wat die voordelige en nadelige gevolge van skaliegasontginning uiteensit, is nou beskikbaar. Die publiek kan tot 15 Julie daarop kommentaar lewer.

Van Suid-Afrika se voorste wetenskaplikes het die verslae opgestel ná ’n strategiese omgewingsassessering wat deur die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR) gekoördineer is.

In die verslae spreek kundiges hul kommer uit oor die beperkte waterbronne in die Karoo, die druk daarop en die tekorte wat reeds ondervind word. Hoewel hulle meld dat skaliegasontginning dalk ’n geleentheid bied om waterkwessies beter te verstaan, is daar kommer oor die gebrek aan voldoende laboratoriumgeriewe om water te toets en die hantering van afval van die ontginningsproses.

Die uitwerking van skaliegasontginning op waterbronne, en vergoeding vir grond en skade aan die omgewing, is die grootste knelpunte vir boere en ander grondeienaars.

Fragmentering

Omgewingskundiges is bekommerd dat die infrastruktuur vir ontginning die Karoolandskap sal “opbreek” en dat dit diere se habitatte en beweging, asook ekostelsels se funksies, sal inperk.

Die Karoo huisves “hoogs belangrike en sensitiewe” ekologiese gebiede wat onvervangbaar is as dit beskadig word. Die verslagskrywers is ook bekommerd oor die vermoë van alle vlakke van die Regering om die verwagte verhoogde vereistes vir strategiese beplanning en regulering te hanteer.

Daarbenewens bestaan die risiko dat die koste verbonde aan dit wat oorbly ná die proses die verantwoordelikheid van die samelewing kan word as voorsiening nie gemaak word vir die koste om die gebiede te rehabiliteer nie.

Die verslae is beskikbaar by www.seasgd.csir.co.za/scientific-assessment-chapters/Gedrukte kopieë van die verslae is by biblioteke op Graaff-Reinet, Beaufort-Wes en Victoria-Wes beskikbaar. Stuur kommentaar na: seashalegas@csir.co.za.