’n Volbank regters het téén die verkoop van waterregte beslis.

Die uitspraak handel oor drie afsonderlike sake wat in Oktober 2019 namens die Suid-Afrikaanse Vereniging van Watergebruikersverenigings (SAAFWUA), die Doornkraal-besigheidstrust en die De Kalk-besigheidstrust in die hooggeregshof in Pretoria gebring is.

“ ’n Volbank van die hof het beslis dat dit nie meer moontlik is vir die houer van ’n watergebruiksreg om sodanige reg te verhandel of te verkoop nie, soos wat voorheen deur die departement van water en sanitasie toegelaat is nie,” luidens ’n verklaring deur Agri SA.

Die organisasie het Doornkraal finansieel in die saak ondersteun en sê hy het saam met SAAFWUA ’n beduidende belang in die uitkoms van die saak.

Die hof het sy uitspraak op die doelstellings van die Nasionale Waterwet (Wet 36 van 1998) gegrond.

Gelyke toegang

“Die hof het bepaal dat om voort te gaan om die handel in watergebruiksregte toe te laat, sou beteken dat bestaande houers van sodanige regte die toekomstige ontvangers van sulke regte sal kan identifiseer en kies; dat dit neerkom op die privatisering van water; en dat dit diskrimineer teen diegene wat nie die nodige pryse of vergoeding kan bekostig nie.

“Die hof het bepaal dat die verkoop van watergebruiksregte gelyke toegang tot water belemmer en dat dit histories benadeelde persone uit die landbousektor hou,” sê Agri SA.

Hy gaan die uitspraak bestudeer en in oorlegpleging met die regsverteenwoordigers van Doornkraal, De Kalk en SAAFWUA hul volgende stappe oorweeg.