Boere word sedert April aangemoedig om deeglik rekord te hou van alle dieselgebruik op plase, terwyl die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) kwessies oor BTW-eise en oudits uitsorteer.

Kommentaar oor beplande wysigings aan Skedule 6 van die Doeane- en Aksynswet word sedert 15 Februarie vanjaar aangevra.

Die wysigings is voorgestel nadat die SAID besluit het om boere tegemoet te kom oor BTW-eise vir diesel van vorige boekjare wat, volgens die SAID, onvolledig sou wees. Mnr. Corné Louw, senior ekonoom van bedryfsdienste by Graan SA, sê die mikpunt was om die wysigings teen die einde van Mei reeds in werking te stel.

“Die implementering daarvan word tans vertraag as gevolg van ’n tekort aan en geskille oor gemiddelde dieselgebruiksyfers vir sekere gewasse in sekere streke,” aldus Louw.

Eise teruggehou
Louw sê luidens ’n nuusbrief dat talle produsente wie se eise geoudit is, se BTW-eise teruggehou word. Die saak is met die SAID opgeneem en ’n amptenaar is aangewys om op individuele grondslag sake op te volg sodat die eise weer uitbetaal kan word.

Intussen is dit uiters belangrik om streng boekhouding van die huidige boekjaar se dieselgebruik toe te pas. Graan SA en Agri SA het albei al kommentaar gelewer oor hoe hulle dink ’n logboek behoort te lyk, maar daar is nog geen uitklaring oor die saak van die SAID af gekry nie.

Boere word aangeraai om deur middel van logboeke wat by hoofverspreidingspunte te kry is, inligting by te hou volgens die wet se huidige minimum vereistes. Dit sluit in:
* Datum waarop diesel ingegooi is.
* Hoeveel diesel ingegooi is.
* Beskrywing van die voertuig.
* Rede waarvoor diesel aangewend is.

 Goeie nuus is dat Landbouweekblad ’n toepassing (app) vir dié spesifieke doel gebou het. Dié diesel-toep is ontwerp as hulpmiddel om dit vir boere makliker te maak om gerieflik rekord te hou van dieselgebruik op die plaas. Die toep is vir die iPad beskikbaar en kan ook van Landbou.com se hulpmiddels op ander rekenaars gebruik word. Daarmee kan gebruikers op ’n maklike manier al hul voertuie, soos bakkies en trekkers, op die toep aanteken en die dieselgebruik sodoende bereken.

Landbouweekblad werk nou saam met Agri SA en Graan SA om toekomstige veranderings aan die toep te laat inpas by boere se behoeftes. Tans word ook met die SAID onderhandel om uiteindelik amptelike goedkeuring vir dié hulpmiddel te bekom.