Deur die huidige klimaatstoestande te monitor en 'n vooruitskouing van die klimaat en die impak daarvan op die bestaande weidingstoestande te doen, kan inligting beskikbaar gestel en breë bestuursriglyne gegee word wat boere sal help om die uitwerking van swakker klimaatstoestande te versag. Dié projek is 'n spanpoging van die LNR se Instituut vir Veld en Weiding (VWI) en Enviro Vision.

Dr. Herman Fouché van die VWI en mnr. Johan van den Berg van Enviro Vision stel 'n inligtingspakket saam, genaamd Veld-info, wat vir veeboere van onskatbare waarde kan wees.

Vir die opstel van Veld-info word die reënval en weiding oor die hele land gemonitor. Dit word dan gebruik in die saamstel van inligting oor die toestand van die veld se drakrag. Gebiede waar veldbrande voorgekom het, word nie in ag geneem nie.

Dr. Fouché sê dié inligting sê eintlik vir die boer wat hy van sy spaarveld kan verwag. Dit sluit 'n kaart in wat die reënval tot in daardie stadium aandui. Die inligting is so akkuraat moontlik. Dit word op 'n makro-skaal aangebied, met ander woorde die hele land word gedek, en die inligting kan aansienlik verbeter word as boere bydraes lewer oor reënval op hul plase. Dit help boere om ingelig te wees oor toestande in ander dele van die land en nie net op hul eie plase nie.

Die huidige stand van El Niño en 'n vooruitskouing vir die toekoms word ingesluit. 'n Vooruitskouing van die verwagte reënval vir ses maande word ook hierby ingesluit.

Dié klimaatsinligting word gebruik in 'n rekenaarprogram waarmee die potensiaal van veldproduksie bereken word. Alle veldtipes word in aanmerking geneem. Die inligting oor die verwagte reënval word in die rekenaarprogram gebruik om 'n vooruitskouing van die impak daarvan op weidingproduksie te doen. Die waarde daarvan word as 'n afwyking van die langtermyn-gemiddeld uitgedruk.

Veld-info word elke maand hersien soos nuwe inligting ontvang word. Op die oomblik is die diens gratis in elektroniese formaat — per e-pos — beskikbaar.

Belangstellendes wat graag op die adres-lys van Enviro Vision wil wees om die maandelikse verslag te ontvang, kan per e-pos só aandui by jvandenberg@xsinet.co.za.

Boere wat reënval aanteken en bereid is om inligting aan te stuur om dié data uit te brei, se bydraes sal ook verwelkom word.

Tree in verbinding met dr. Herman Fouché by sel 082 652 9532 of mnr. Johan van den Berg by sel 082 374 4692 vir meer inligting.

19 Desember 2003