Meintjes sê die inperking op Suid-Afrikaners se bewegings hou drastiese gevolge in vir alle belanghebbendes.

“Gegewe Suid-Afrika se bevolkingsamestelling met ’n hoë voorkoms van MIV en tuberkulose, en dus baie mense met ’n verswakte immuunstelsel, is ons kwesbaarheid baie hoog. Die koronavirus diskrimineer nie en derhalwe is ons almal blootgestel.”

Mense moet sover moontlik ’n afstand handhaaf.

“Elkeen moet besef dit is ’n baie ernstige situasie en TLU SA is dus gemaklik daarmee dat die president die inperking ingestel het.”

Meintjes sê egter daar is grys gebiede wat die toepassing van die maatreëls bemoeilik. Hy sê die minister se taakgroep werk aan riglyne wat betref die beweging van belanghebbendes in die landbousektor en dit sal versprei word sodra dit beskikbaar is.

Plaaswerkers

Volgens die TLU SA moet boere die volgende in ag neem wat hul werkers betref:

·      Werkers wat pendel en saans in hul eie huise in woongebiede gaan slaap, is baie kwesbaar en kan deur blootstelling ander mense op die plaas aansteek.

·      Me. Thoko Didiza, minister van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling, het versoek dat indien dit enigsins moontlik is, werkers tydens die inperking verkieslik op die plase moet slaap waar hulle werk.

·      Indien werkers wel moet pendel, mag hulle nie saam in groot getalle vervoer word nie. Daar moet ’n register gehou word van wie wanneer waarheen gereis het.

·      Indien meer as 100 mense op ’n plaas werk, moet hulle so ver moontlik ’n afstand van mekaar handhaaf en streng higiëne toepas. Wanneer lemoene byvoorbeeld gepluk word, behoort nie meer as vyf werkers by een boom werk nie.

·      Boere moet werkers so goed as moontlik inlig oor die verspreiding van die koronavirus, die gevare van sosialisering tydens die pandemie en dat elke persoon daarvoor verantwoordelik is om die maksimum afsondering toe te pas.

·      Werkers moet ook ingelig word oor die maatreëls wat higiëne betref. Die departement gaan probeer om handreinigers te versprei, maar die kanse is skraal dat dit tydens die inperking betyds oral gaan uitkom.

Identifiseer jouself

Meintjes sê om te verseker dat landbou-aktiwiteite so normaal as moontlik kan voortgaan, moet almal wat in die landbou werk ’n brief by hulle dra wat bevestig dat hulle wel in die landbou werk.

·      Die brief moet die amptelike briefhoof en volledige besonderhede van die werkgewer bevat.

·      Die persoon se volle name, van en ID-nommer moet op die brief verskyn.

·      Die brief kan deur die werkgewer of ’n boerevereniging beskikbaar gestel word.

Verantwoordelikheid

“Daar rus ’n groot verantwoordelikheid op elke landbouer se skouer dat ons hierdie saak met erns sal hanteer. Ons integriteit is op die spel. Dit sou onverantwoordelik wees om vir vriende indiensnemingsbriewe beskikbaar te stel net om vir hulle ’n soort vrypas te gee,” sê Meintjes.

TLU SA benadruk dat alle normale produksieprosesse gevolg moet word.

“Die toepassing van die maksimum maatreëls wat higiëne betref sover dit op alle vlakke moontlik is, is die enigste verandering.”

Meintjes waarsku dat Suid-Afrika buiten vir die moontlike lewensverlies weens Covid-19 ook ernstige ekonomiese gevolge gaan ervaar.

“Heelwat besighede gaan dit nie maak nie en dit kan misdaad laat styg. Ons moet seker maak ons pas deurgaans die nodige veiligheidsmaatreëls toe in die landbouproduksieprosesse.”

Hy sê Didiza se taakspan sal deurlopend nuwe inligting versprei soos dit beskikbaar word.

TLU SA se kantore sal gesluit wees tydens die inperking. Hulle bly egter in kontak met die minister se kantoor en enige vrae of voorstelle kan (verkieslik in Engels) na mnr. Bennie van Zyl gestuur word. Stuur ’n e-pos na bennievz@gmail.com of ’n WhatsApp-boodskap na 082 466 4470.