Een van die groot probleme is dat verskillende persone en owerheidsbeamptes die regulasies ten opsigte van die inperking anders interpreteer.

Mnr. Bennie van Zyl, hoofbestuurder van TLU SA, sê een van die probleme wat by hulle aangemeld word, is dat amptenare daarop aandring om te sien dat ’n boerdery by die department van handel en nywerheid as ’n noodsaaklike diensverskaffer geregistreer is, terwyl bevind is dat dié stap nie vir boerderye nodig is nie.

Dit is een van die kwessies wat hy deur middel van die landboutaakspan, wat gereeld oor die werking van die sektor binne die staat van inperking vergader, probeer aanpak.

Van Zyl het me. Thoko Didiza, minister van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling, gevra om ’n eenvoudige dokument saam te stel wat die regulasies vir boerderye duidelik uiteensit, sodat boere dit byderhand kan hê wanneer hulle moet rondry.

Mnr. Gernie Botha, regsadviseur by Vrystaat Landbou (VL), moedig boere aan om hul plaaslike landbouvereniging, stasiebevelvoerder of landelike veiligheidskoördineerder te kontak as hy of sy ’n situasie ervaar waar ’n amptenaar hom of haar ’n boete wil oplê ingevolge die regulasies, terwyl die boer weet hy of sy voldoen aan die regulasies.

Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-ontleder van die VL, sê dit is belangrik dat sulke boetes en inligting deurgegee word aan veiligheidstrukture, sodat dit opgevolg kan word. “Die VL sal byvoorbeeld opvolg of die interpretasie van die regulasie reg verstaan word. As die neiging in sekere gebiede voorkom dat boetes aanhoudend en gereeld vir dieselfde tipe oortreding gegee word, is dit belangrik om dit met die polisie se topstruktuur in daardie gebied te bespreek.

“Dit is ’n gegewe dat die interpretasie van die polisie in sommige gevalle problematies is of kan wees. As lede van die verkeerspolisie en weermaglede ook by padblokkades betrokke is, kan dit tot verskeie interpretasies van regulasies aanleiding gee. Die VL en sy strukture kommunikeer gereeld inligting deur die veiligheidstrukture om boere in te lig rakende die wysigings in sekere regulasies.”