Mnr. René Frank, president van die W12, ’n organisasie wat hom beywer om oplossings vir volgehoue waterbeskikbaarheid te vind, het aan Landbouweekblad gesê dat die $22 miljard wat benodig word, gekry kan word as die regering sekere belangrike maatreëls instel.

Me. Lindiwe Sisulu, minister van water, sanitasie en menslike nedersettings, het verlede November die watermeesterplan bekend gemaak.

Die plan konsentreer onder meer op hoe die vraag na water verlaag kan word, soos deur die bekamping van verliese weens lekplekke. Die plan kyk ook hoe die aanbod van water verhoog kan word deur die hergebruik van water en die aanwending van grondwater om gelyke toegang tot hierdie belangrike bron tot 2030 te verseker. Sisulu het ook die belang van samewerking met belanghebbendes uitgelig om die planne te verfyn, asook om genoeg geld te bekom om die plan te verwerklik.

Volgens die departement van water en sanitasie word jaarliks R42 miljard in waterinfrastruktuur en R13 miljard in sanitasie belê. Die geskatte kapitaalbelegging wat jaarliks vir die volgende tien jaar benodig word, is R90 miljard. Dus is ’n bykomende R35 miljard per jaar nodig.

As nie in die land se watersituasie ingegryp word nie, sal die watertekort sowat 17% (van 2 700 kub. m tot 3 800 kub. m per jaar) teen 2030 wees. Die beskikbaarheid van water kan versleg met ’n toename in voorsieningskontrakte en ’n groter vraag vanweë groei, verstedeliking, onvoldoende gebruik, waterverliese en die ongunstige impak van klimaatsverandering, sê die departement.

Internasionale Water Bank

Die Internasionale Water Bank (IWB) reken Suid-Afrika benodig $22 miljard om watersekerheid vir Suid-Afrikaners oor die volgende tien jaar te verseker.

Die IWB is die eerste bank ter wêreld wat in die watersektor belê deur finansiële produkte en oplossings te lewer vir waterprojekte, -tegnologie, -infrastruktuur en ander waterverwante inisiatiewe.

“Dit kan ’n goeie beginpunt wees. Hulle was baie duidelik dat geld beskikbaar is, maar die projekte moet bankbaar wees,” sê Frank.

Dit beteken die regering sal moet verseker dat die geld werklik moet uitkom by diegene wat vir die projekte getender het en dit deurvoer, sodat daar nie uiteindelik gesit word met halwe projekte, projekte wat groter is as wat beplan is, of projekte wat nie op die bestemde tyd voltooi kan word nie.

’n Vergadering is reeds met Sisulu gehou om die moontlikheid van finansiering te bespreek.

W12 het onlangs ’n tweedaagse konferensie by die Universiteit van die Wes-Kaap gehou. Die idees wat op die konferensie bespreek is, onder meer oor hoe die projekte wat in die meesterplan uiteengesit is beter aangepak kan word, sal aan Sisulu voorgelê word.

Frank sê Unesco wil die raamwerk wat akademici op die konferensie opgestel het, onder sy handelsmerk wil kry en dit by die Verenigde Nasies se platform integreer.

Die IWB gaan in Mei W12 se konferensie in Kaapstad bywoon. Stede wat watertekorte ondervind, sal dan die eerste keer saamkom om oplossings te vind. Die bank vra dat besighede en individue wat waterinisiatiewe ontwikkel het, op dié konferensie met hom in verbinding tree.

Arnold Schwarzenegger, die Amerikaanse akteur en politikus, sal die hoofspreker wees.