Die Grondwethof het vroeg verlede maand gelas dat vuurwapens wat onder die Wet op Beheer van Vuurwapens (Wet 60 van 2000) uitgereik is, en wat verval het, ongeldig is. Eienaars moet dus dié wapens aan die staat oorhandig.

Kort ná dié uitspraak het genl. Khehla Sithole, die nasionale polisiekommissaris, aan alle provinsiale kommissarisse opdrag gegee om dadelik maatreëls in te stel om die nagenoeg 436 366 vuurwapens wat nou onwettig in hul eienaars se besit is, in ontvangs te neem om te vernietig.

In sy brief wys hy daarop dat die uitspraak slegs van toepassing is op lisensies wat onder Wet 60 van 2000 uitgereik is, en nie op ouer lisensies wat kragtens die Wet op Wapens en Ammunisie (Wet 75 van 1969) uitgereik is nie. Dié lisensies bly geldig, sê hy.

Duisende vuurwapens in Suid-Afrika is steeds wettig gelisensieer kragtens dié wet omdat daar in 2009 ’n skikking tussen die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging bereik is waarkragtens dié lisensies voorlopig geldig sal bly weens probleme met die inwerkingstelling van die nuwe wet.

Ophou bestaan

Dié skrywe van Sithole het egter by sommige mense die indruk gewek dat hul 1969-lisensie geldig is ongeag of hulle dit laat omskakel het na die nuwer lisensie of nie. Kol. Vish Naidoo, die polisie se nasionale woordvoerder, het egter vandeesweek aan Landbouweekblad bevestig dit is nie die geval nie.

Die Noordwes-polisie sit dié kwessie in sy skrywe aan polisiekantore soos volg uiteen: “Die groen lisensies wat nie gemigreer is na die wit lisensies nie, is steeds geldig, maar dié eienaars wat (hul lisensies) laat migreer het van groen na wit lisensies, kan nie die groen lisensie as ’n geldige lisensie vir die vuurwapen gebruik nie, aangesien dit ophou bestaan het met die uitreiking van die wit lisensie.”

Maak seker

Mnr. Martin Hood, ’n bekende prokureur wat sake hanteer wat met vuurwapens verband hou, maan vuurwapeneienaars om die wet te gehoorsaam, hoe onaangenaam dit ook al mag wees.

“Wanneer jy jou vuurwapen by jou plaaslike polisiestasie gaan inhandig, moet jy seker maak jy ontvang ’n amptelike, gestempelde kwitansie (vorm SAPS 522a). Maak ook seker ’n inskrywing in dié verband word gemaak in die polisiestasie se vuurwapenregister (SAPS13) – neem ’n foto met jou slimfoon as ’n ekstra rekord.

“Indien die polisie om enige rede nie die vir jou ’n behoorlike kwitansie kan gee nie, behoort jy ideaal gesproke nie die vuurwapen te oorhandig nie, maar dit later terug te bring. Dring aan dat dit in (die polisiestasie) se insidenteboek aangeteken word en maak sekere jy kry ’n gestempelde dokument wat bevestig ’n poging is aangewend om die wapen te oorhandig.

“Indien die polisie daarop aandring om die wapen te neem, maak seker ’n insidenteboek-inskrywing is gemaak en kry die besonderhede van die polisiebeamptes, wat almal identifikasie behoort te hê.”

“Vergeet van vergoeding of amnesties, want albei is irrelevant ten opsigte van die kwessie van die oorhandiging van die vuurwapen. Dit is onsmaaklik, maar eenvoudig.”