Die beraad word aangebied deur die organisasies New Nation Movement en Amos Agrimin en vind plaas by die Every Nation Church in Rosebank, Johannesburg.

“Dit word wyd aanvaar dat Landbouweekblad en Agri SA se grondberaad in Augustus in Limpopo ’n rigtinggewende geleentheid was, en dit het gelei tot soortgelyke geleenthede elders in die land. Ons wil graag oplossingsgedrewe mense wat probleme wil aanpak, brugbouers en vredemakers uit die Christen-gemeenskap byeenbring,” sê mnr. Jan Oosthuizen, ’n lid van New Nation se landbou-dinksentrum en een van die organiseerders. Twee van die beweging se kernlede, mnre. Hennie Viljoen en Ben Alberts, het die beraad op Bela-Bela bygewoon, terwyl ander lede die verrigtinge via Landbou.com gevolg het.

“By Bela-Bela was dit duidelik dat die boere met persoonlike Christelike oortuigings aan die voorpunt is van alles wat reeds prakties gedoen word, en waaroor ander mense nog net praat. Ons wil voortbou op hierdie momentum, en lewe blaas in nog meer plaaslike stories wat Suid-Afrika kan help genees.” 

Sprekers

Die tema is “Alternatiewe en radikale (wen-wen)-Koninkryk-oplossings vir grondhervorming en sistemiese armoede”.

“Ons het gesoek na stories van hoop en praktiese oplossings wat reeds toegepas word. Ons wil na verskeie modelle kyk, asook aspekte van die landbou-kulturele waardeketting ten einde vrae rondom grond en landelike te hanteer,” sê Oosthuizen.

Sprekers en onderwerpe sluit in me. Annelize Crosby van Agri SA, hoof van beleid- en grondsake by Agri SA; mnr. JB van den Berg, ’n boer van Bergfoods (die ontwikkeling van kleinboere); mnr. Kallie Schoeman, van die bekende Schoeman-boerdery (die bestuur van bemagtigingsprosesse); en mnr. Tobias Fourie van Limpopo Dairy, wat ook by Bela-Bela opgetree het (volhoubare ontwikkeling).

Ander onderwerpe sluit in grondbelasting, die perspektief van landboustudente, die ekonomie en Bybelse beginsels.

Gemeenskappe

Oosthuizen sê hulle het vanjaar ’n groot behoefte onder boere en ander belanghebbendes in die landbou gesien om brûe binne gemeenskappe te bou. Die New Nation Movement het ’n landbou-dinkskrum op die been gebring om nasionale samehorigheid en praktiese en geloofwaardige oplossings vir die bedryf te deel en ontwikkel.

Hy sê hulle sien nie die Christelike fokus van die beraad as ’n geloofsentiment nie, maar eerder as ’n Judeo-Christelike benadering gegrond op die etiese, waardegedrewe en morele karakter van Jesus. “Ons glo die meeste van die onregte van die verlede was weens ’n wanvoorstelling van die aard en hart van Jesus Christus.”

Oor die huidige stand van die landbou sê Oosthuizen die dualisme tussen kommersiële en industriële boerdery asook kleinskaalse produsente is duidelik.

“Die landbou is uiteenlopend en dus verdeeld. Verskillende groepe praat meer óór mekaar as mét mekaar. Ons wil graag meer byeenkomste in al die provinsies hou om ’n gesprek te begin, vertroue te koester en nasionale samehorigheid aan te wakker gegrond op die waardes en karakter van Christus.”

Die organiseerders reik uit na boere, diensverskaffers, nieregeringsorganisasies, universiteite en ander opleidingsinstansies om stukrag te gee aan Landbouweekblad se grondberaad en nóg stories van suksesvolle, praktiese oplossings met die wêreld te deel.

“Ons sien ’n behoefte aan ’n nasionale roeping in die Gees om die bouers saam te roep vir ’n verenigde strategie. Dit is ons behoefte om ’n konsensus by hierdie beraad te bereik wat verteenwoordigend van die Christelike stem is. Ons wil hande vat met bestaande strukture om tasbare oplossings te vind vir die ongelykheid en beperkinge binne die landbou,” sê Oosthuizen.

·      Kaartjies vir die beraad (28 Februarie tot 1 Maart) kos R250 en kan by dié skakel bespreek word: https://www.ticketwiz.co.za/attendee/142/ticketwizard/

·      Stuur e-pos aan oosthuizen@me.com vir nog inligting of die volledige program.