Op die eerste dag van die Mededingingstribunaal se verhoor oor die voorgenome transaksie het mnr. Romeo Kariga, die kommissie se senior regsverteenwoordiger, gesê die kommissie is deur die samesmeltende maatskappye gevra om die aansoek om goedkeuring dringend af te handel, omdat Suidwes in ’n benarde finansiële posisie was. Die ondersoek is toe binne 40 dae pleks van die gewone 120 dae verwerk.

Nadat die kommissie egter gepraat het met die drie ander partye wat ook aanbiedings vir Suidwes gedoen het, het hy sy aanvanklike aanbeveling teruggetrek dat die koop goedgekeur word. In sy getuienis voor die tribunaal het die kommissie onder meer aangevoer dat die voorgenome transaksie waarskynlik die mededinging in die opbergingsmarkte en geassosieerde graanverhandelingsmarkte waarin Senwes en Suidwes bedrywig is, aansienlik sal verminder.

Drie geografiese gebiede in Noordwes is geïdentifiseer waar die samesmelting tot gevolg kan hê dat die nuwe maatskappy ’n monopolie op graanopberging in silo’s sal hê. Die kommissie se ondersoek het ook bevind dat alternatiewe opbergingsgeriewe soos silosakke, sinksilo’s en graanbunkers nie noodwendig genoeg mededinging vir die nuwe maatskappy se vergrote silo-kapasiteit sal verskaf nie.

Die verlies aan mededinging tussen Suidwes en Senwes kan volgens die kommissie beteken dat die maatskappye (byvoorbeeld Senwes) met groter opbergingsvermoë dit sal gebruik om die verhandeling van graan te beïnvloed om voordeel bo handelaars met geen opbergingsvermoë te verkry, het die kommissie se regsverteenwoordiger, mnr. Grashum Mutizwa, in sy voorlegging aan die tribunaal gesê.

Die verhoor duur voort. Getuienis van onder meer OVK en NWK, wat ook aanbiedings vir Suidwes gedoen het, word aangehoor.