Koöperasies moet geskuif word na die departement van samewerkende regering en tradisionele sake wat nouer saamwerk met gemeenskappe vanweë sy nabyheid aan munisipaliteite.

Dit is die voorstel wat die nasionale koöperasievereniging van Suid-Afrika (NCASA) aan die parlement se portefeuljekomitee vir kleinsake-ontwikkeling gemaak het.

Die kabinet het koöperasies in 2001 van die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling na die departement van handel, nywerheid en mededinging geskuif.

Mnr. Zacharia Matsela, voorsitter van die NCASA, het gesê die verskuiwing van koöperasies na die departement van samewerkende regering en tradisionele sake sal sien dat munisipaliteite verplig word om hul geïntegreerde ontwikkelingsplanne rondom koöperasies te beplan. Dan sal hulle beter dienste aan gemeenskappe kan lewer deurdat hulle ook deel van die projekte word. Dit sal ook werkskepping bevoordeel.

Volhoubare koöperasies met volhoubare projekte

As koöperasies die nodige ondersteuning op plaaslike vlak kry, sal meer volhoubare koöperasies gevestig word. Die gewysigde Wet op Koöperasies (Wet 6 van 2013) vereis dat enige koöperasie se jaarstate toon dat dit maatskaplike transformasie en die ontwikkeling van sy gemeenskappe bevorder.

Matsela het gesê as dit met die samewerking van die plaaslike ekonomiese ontwikkelingsbeamptes van munisipaliteite gedoen word, sal volhoubare koöperasies met volhoubare projekte gesien word wat gemeenskappe by alle sektore van die ekonomie betrek.

Matsela het verduidelik om dit te vermag moet die NCASA, die ontwikkelingsbeamptes en entiteite ’n soort struktuur skep waar koöperasies van verskeie strukture ondersteuning kry ten opsigte van die aanskaffing van goedere en dienste, en ook bemarking wat gepaard gaan met die nodige ontwikkelingsbeplanning, registrasie en behoorlike opleiding.

Mislukking

Matsela het sekere mislukkings aan die kant van die departement van handel, nywerheid en mededinging uitgelig wat ook ’n beweegrede vir die voorgestelde departementele verskuiwing is: Daar is nie ’n behoorlike databasis van koöperasies nie; die eenheid vir hierdie besighede is tegnies gesluit; registrasie by die Kommissie vir Maatskappy en Intellektuele Eiendom bevooroordeel private besighede en tenderdokumente sluit koöperasies nog uit.

Hy het ook uitgelig dat werkloosheid toegeneem het ten spyte van die groeiende hoeveelheid koöperasies.