Die spook van 2007/’08 se internasionale voedselkrisis het nog nie gewyk nie. Wêreldwyd heers daar steeds kommer oor hoë voedselpryse en daar word verwag dat ’n skerp styging in voedselpryse weer in die nabye toekoms kan voorkom.

Dít was die gevolgtrekking by ’n onlangse paneelbespreking van die Internasionale Graanraad (IGR), waaraan sprekers uit verskillende wêrelddele deelgeneem het.


Die Suid-Afrikaanse verteenwoordiger, mnr. Jannie de Villiers, uitvoerende direkteur van die Nasionale Meulenaarskamer, sê al die deelnemers was dit eens dat broodpryse wêreldwyd aansienlik gestyg het maar nie weer gedaal het nadat koringpryse begin daal het nie.


In die algemeen is daar gepleit dat pryse en winsgrense meer deursigtig moet wees en dat die IGR moet volhou met ’n opname oor broodpryse onder sy lede. De Villiers sê almal het klem gelê oor die belangrike rol van behoorlike infrastruktuur vir voedselsekerheid.


Daar is ook gevra dat beleggings in landbou verhoog moet word om wêreldwye voedselsekerheid te verseker en kommer is uitgespreek oor die beskikbaarheid van water wat ’n struikelblok vir voedselproduksie kan word.


11 Februarie 2010