Sy sê die inkrimping van 3,2% kan grootliks aan ’n inkrimping in die lewendehawebedryf toegeskryf word, omdat daar in dié kwartaal minder diere geslag is as in die laaste kwartaal van 2020. Ander faktore was die laer volume en pryse van groente weens die oormatige reën in die eerste kwartaal, asook uitvoerbedrywe se laer uitvoerverdienste weens die sterker rand.

As die landbou-ekonomie in die eerste kwartaal van vanjaar egter met dié van die ooreenstemmende kwartaal in 2020 vergelyk word, het dit met ’n stewige 7,5% gegroei.

“Vir 2021 as ’n geheel is ons steeds optimisties. Gegewe faktore soos die hoë mielie- en sitrusproduksieskattings verwag ons dat die landbou vanjaar met omtrent 7% sal groei,” sê Louw. 

Seisoenale faktore speel ’n rol

Agri SA skryf in ’n verklaring die afname in die groei in die eerste kwartaal hoofsaaklik toe aan laer produksie van akkerbou- en diereprodukte.

“Dit was te verwagte aangesien die eerste kwartaal van die jaar gewoonlik gekenmerk word deur beperkte landboubedrywighede. ’n Groot deel van die landbou-BBP is in akkerbou gekonsentreer.”

Somergewasse word van min of meer Mei geoes en wintergrane, waarvan die omvang vergeleke met somergewasse kleiner is, in die derde of vierde kwartaal.

“Hierdie seisoenale faktore speel ’n rol in die laer BBP-syfer, wat behoort te herstel in die tweede kwartaal, veral gegewe gunstige vooruitsigte vir somergewasse,” sê Agri SA.

“Diereproduksie is ook nadelig beïnvloed, hoofsaaklik weens die droogte in sekere dele van die land en siekte-uitbrekings in ander dele. Namate kuddes herbou word, kan ’n gunstige uitkoms vorentoe verwag word.” 

Nasionale ekonomie herstel

Die ekonomie as geheel het in die eerste kwartaal van vanjaar met 4,6% gegroei, wat volgens Agri SA heelwat beter is as die 2,5% tot 3% wat ekonome verwag het. Die finansiële sektor, mynwese en handelsbedrywe het met onderskeidelik 7,4%, 18,1% en 6,2% gegroei.