“Plaaswerkers is die hoeksteen waarop die voortgesette produksie in die landboubedryf rus,” sê dr. John Purchase, uitvoerende hoof van die landbousakekamer Agbiz.

Hy het gereageer op foto’s in die sosiale media van plaaswerkers wat nie ingevolge die huidige, voorgeskrewe vlakke van higiëne vervoer word nie.

“Die datum en omstandighede van die foto’s kan nie vasgestel word nie, maar dit is nietemin ontstellend om te sien dat die noodsaaklike beperkings ten opsigte van die vervoer van mense nie nagekom word nie.” 

Strenger voorwaardes

Purchase het namens Agbiz ’n ernstige beroep gedoen op boerderye en landbou-ondernemings, wat ingevolge die spesiale toegewing hul werk kan voortsit, om hulle te hou by die regulasies – ook ten opsigte van higiëne – soos in die Staatskoerant afgekondig.

“As die bedryf nie hieraan gehoor gee nie, kan die landbou aan strenger voorwaardes onderwerp word. Die landbou is vir sy eie optrede aanspreeklik en moet die gesondheid en veiligheid van werknemers en almal in die voedselwaardeketting voorop stel.

“Ek glo vas dat die oorgrote meerderheid van die werkgewers in dié bedryf die belange van hul mense op die hart dra terwyl hulle die land se voedselproduksie voortsit,” sê Purchase.