Mnr. Louis Meintjes, president van TLU SA, wat ook in die taakspan dien, sê die taakspan vergader weer Donderdag.

Hy sê die sukses van die regering se noodmaatreëls hang grootliks af van die burgerlike samelewing se bereidwilligheid om dit toe te pas. Almal moet verdere stappe doen om die skade wat die koronavirus kan veroorsaak, te beperk. TLU SA het onmiddellik nadat pres. Cyril Ramaphosa ’n nasionale ramp rondom die Covid-19-virus verklaar het, begin werk aan riglyne oor hoe sy lede die situasie kan bestuur.

“Ons wil beklemtoon dat almal perspektief moet behou en nie oorboord moet gaan nie,” sê Meintjes. “Die koronavirus het die potensiaal om ’n enorme ongunstige impak te hê. Die gevaar is dat die persepsie oor die móóntlike gevolge dalk tot meer skade kan lei as die virus self. Die keuses wat gemaak word, hou reeds verreikende ekonomiese implikasies in. In die toekoms kan hierdie keuses selfs ’n groter impak op die volhoubaarheid van besighede hê.

“Ons wil op geen wyse die indruk wek dat die situasie geïgnoreer kan word en dat ons normaal met ons lewens kan voortgaan nie. Dinge is beslis nie normaal nie en ons moet daarvolgens optree.”

Veilings

Tydens die ministeriële vergadering is bevestig dat veilings vir eers kan voortgaan sodat die veehandelbedryf nie verdere skade ly nie nadat bek-en-klouseer dit vroeër vanjaar aan bande gelê het. Die doel is om voedselsekerheid te verseker en die landbou-ekonomie so ver moontlik te beskerm.

Hy vra werkers moet behoorlik ingelig en gehelp word om hulself teen die verspreiding van die virus te beskerm, die protokolle vir die toegang tot plase moet nougeset toegepas word en almal moet bedag wees op ’n moontlike toename in misdaad weens die onsekere omstandighede.

Die oliesade-bedryf verwys in ’n verklaring na Maandag se vergadering en sê die bedryfsverteenwoordigers het hul waardering uitgespreek oor die regering se proaktiewe optrede en die minister verseker dat die sektor dit ten volle ondersteun en sal saamwerk met die toepassing daarvan.

Van die kwessies wat bespreek is en verder oorweeg sal word, is uitstel op kredietverpligtinge om boere te help, die maatskaplik-ekonomiese impak van die siekte op die landbou, visums vir inspekteurs uit besmette invoerlande, die volhou van voedselsekerheid en -veiligheidstandaarde, die sluiting van hawens by invoerlande en die afname in uitvoer, die beskikbaarheid van produksiemiddele soos diesel en die invloed van die virus in die res van die streek.

RPO

Die nasionale Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) verleen in ’n verklaring sy steun aan die regering se voorsorgmaatreëls en sê hy sal sy bydrae lewer om die uitbreking van die siekte te beperk.

“Rooivleisprodusente kan ’n wesenlike rol speel om die verspreiding van die virus te bekamp en ons het ’n verantwoordelikheid om die aangeleentheid met die nodige erns te hanteer,” sê mnr. Koos van der Ryst, voorsittter.

Die RPO het besluit om geen vergaderings te belê tot 15 Mei 2020 nie en dat elektroniese vergaderings geskeduleer sal word indien nodig. Die aangeleentheid sal ná die Paasnaweek heroorweeg word.

Van der Ryst sê die RPO is ook deel van die minister se taakspan wat in dié tyd ’n raadgewende rol sal speel. In hierdie stadium is daar nie ’n ongunstige impak op die rooivleisbedryf plaaslik nie en uitvoer gaan normaal voort.