Reeds in 2012 het die ANC op sy 53ste jaarkongres in Mangaung ’n resolusie aanvaar dat dié kolleges, wat tans onder die departement van landbou, landelike ontwikkeling en grondhervorming val, na hoër onderrig geskuif moet word.

’n Tegniese taakspan is op die been gebring om die implikasies van die verskuiwing van die elf landboukolleges na hoër onderrig te ondersoek.

Die kolleges bied programme aan wat in pas is met hoëronderrigkwalifikasies, wat vaardigheidsopleiding en beroepsgerigte programme insluit. Die verskuiwing van die kolleges na die departement van hoër onderrig en opleiding sal hulle in pas bring met die Wet op Hoër Onderrig (Wet 101 van 1997) en ook die bestuur verbeter.