Dit kom nadat belanghebbendes wat kommentaar gelewer het, aangedui het hulle voel daar is nie ag geslaan op die skriftelike kommentare wat hulle ingedien het nie.

Die komitee se beleidsraadgewers het uitgewys dat kommentaar hoofsaaklik van organisasies ontvang is wat deel is van die uitvoerforum van vars produkte. Die raadgewers het die komitee aangeraai om mondelinge kommentaar van die belanghebbendes toe te laat sodat hulle kwessies met die wetgewing kan opper en enige tekortkominge of swakhede in die wetgewing uitgestryk kan word. Die mondelinge kommentare sal waarskynlik in die derde kwartaal gelewer word.

Die departement het vroeër uitgewys dat dit noodsaaklik is dat uitvoeragente versekering het, omdat hulle groot hoeveelhede produkte hanteer. Maatreëls moet getref word om die belange van die boer te beskerm, byvoorbeeld as die landbouprodukte op pad na die mark beskadig word.

Die wysigingswetgewing wil sien dat onder meer die bepalinge van die hoofwet van toepassing is op alle agente in die verskillende kategorieë; dat die aanstel en rol van die registrateur duidelik aangedui moet word; dat finansiële state van die raad aan die ouditeur-generaal beskikbaar gemaak word om te oudit; dat voorsiening gemaak word vir waarborgversekering; dat die voorwaardes vir optrede as ’n agent duidelik gemaak word sodat uitvoeragente trustrekeninge vir produsente kan open; en dat versekering vir uitvoeragente en varsprodukte-agente gebied word.

Suid-Afrika het 23 varsproduktemarkte waarvan die meeste deur munisipaliteite besit word. Die markte het in 2019 altesaam 3,4 miljoen ton vars vrugte en groente met ’n omset van R17 miljard verkoop.