Die inisiatief is onlangs amptelik van stapel gestuur met pres. Cyril Ramaphosa wat gesê het dat ontwikkelde en ontwikkelende ekonomieë wêreldwyd hul aandag nou vestig op infrastruktuur as een van die sleutelsektore vir die stimulering van ekonomiese herstel van die impak van Covid-19.

Die landbousektor, vanweë sy groot werkskeppingsvermoë, is ingesluit by die res van die infrastruktuursektore soos die energiesektor, vervoer, gesondheid en digitale infrastruktuur wat voorrrang geniet. Die 54 projekte wat die werkspan ontvang het, kos altesaam R38 miljard en het die potensiaal om 97 139 permanente en seisoenale werke te skep, lui ’n verslag aan die presidensie.

Die 54 projekte bestaan uit 17 strategies geïntegreerde projekte van die Nasionale Landboubemarkingsraad, 16 van die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling, 15 van die presidensie se kantoor vir projekbestuur, 4 van Agri SA en 2 van die Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusente-organisasie.

Projekte gereed

Scheepersvlakte-boerdery in die Oos-Kaap waar sitrus, avokado’s en makadamias op 516 ha verbou word, is een van die projekte. Die boerdery wil sitrus kommersieel verbou met die oog op die uitvoermark. Hierdie projek word as gunstig beskou omdat dit naby ondersteuningsgeriewe soos pakhuise, versappingsaanlegte en grootmaatvervoer is.

Nog ’n projek is Ncera Macadamia Farming in die Oos-Kaap waar die bestaande 180 ha makadamias met ’n bykomende 120 ha uitgebrei sal word.

Die presidensie se kantoor vir projekbestuur dryf ’n vertikaal geïntegreerde projek aan vir die ontwatering van groente en kruie. Die projek bestaan uit drie hoofgebiede. Eerstens konsentreer dit daarop dat 1 200 ha onderbenutte landbougrond herkapitaliseer, hierdie plase aan voorheen benadeelde gemeenskappe verhuur, en groente en kruie verbou word. Tweedens sal die projek konsentreer op verwerkingsaanlegte vir ontwatering met ses ontwateringslyne en derdens dat die aanleg ’n energiemengsel bevat soos elektrisiteit, warm water en stoom. Die doel is om ’n landbouverwerkingsprojek tot stand te bring wat die hele waardeketting omvat vanaf die verbouing van die groente en kruie tot die finale ontwaterde produk. Dit is ’n kommersiële projek wat aan plaaslike en uitvoerbehoeftes moet voldoen.

Die vierde projek is Tilapia Aqua-Kulcha, ’n akwakultuurprojek langs die kus van die munisipale gebied Mbhashe in die Oos-Kaap. Die projek probeer om ’n volhoubare en groen akwakultuurbedryf langs die Ooskus van die land tot stand te bring waar die goedkoopste witvis geproduseer moet word. Die projek behels die produsering van tilapia en dit sal aangedryf word deur die Oos-Kaapse Landelike Ontwikkelingsagentskap. Die grootste gedeelte van die belegging gaan vir die ontwikkeling van die infrastruktuur soos ’n besproeiingsnetwerk vanaf die riviere wat deur die Mbhashe-gebied loop om water aan kleinskaalse boere te voorsien, asook die lewering van voer vir die akwakultuurbedrywigheid by die kus. Dit word ook aangewend vir die vestiging van versamelingspunte vir die produkte van die boere en ’n toereikende padnetwerk om die vervoer van goedere te vergemaklik.