Me. Thoko Didiza, minister van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling, sê ’n lang pad sal nog geloop moet word voordat die einde van die uitbreking verklaar kan word, asook vir die land om weer internasionaal erken te word as ’n gebied vry van bek-en-klouseer.

Die departement het saam met belanghebbendes in die bedryf besluit om die verbod op te hef, aangesien die aanvanklike verspreiding van die siekte suksesvol in bedwang gehou kon word. ’n Tydelike verbod is in Desember ingestel as ’n maatreël om te voorkom dat die siekte versprei nadat dit in Limpopo uitgebreek het. Die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling het sedert November sowat 160 eiendomme ondersoek weens die moontlike verband met spesifieke veilings en geaffekteerde eiendomme. Kwarantyn wat voorkomend ingestel is, is by meer as 90 van hierdie eiendomme opgehef. Op 18 plase is diere positief vir bek-en-klouseer getoets. Die meeste van dié eiendomme is kommersiële beesplase, insluitend ’n paar voerkrale.

Vee-eienaars moet hul kant bring

Die opheffing van die tydelike verbod op veilings beteken nie dat veilings veilig is nie. “Alle afslaers moet hulle vergewis van die maatreëls om te voorkom dat diere aangesteek word,” het Didiza gesê.

  • Hoërisikodiere, soos dié wat simptome van siekte wys, diere van onbekende oorsprong of wat kom van gebiede waar die siekte voorkom, moenie rondbeweeg word nie.
  • Diere moet slegs gekoop word van bekende bronne wat die nodige rekords het.
  • Kopers moet aandring op ’n gesondheidsverklaring van ’n veearts voordat hulle die diere koop en na hul plase neem.
  • Nuwe diere moet eers in afsondering geplaas word sodat seker gemaak word dat hulle gesond is.

“Ek wil alle veeboere herinner aan hul verantwoordelikhede ingevolge artikel 11 van die Wet op Dieresiektes (Wet 35 van 1984) dat enige eienaar of bestuurder van grond waarop daar diere is, alle verantwoordelike stappe moet doen om die besmetting van diere te voorkom, met in ag genome ook enige dieresiekte of parasiet en die verspreiding daarvan op of vanaf die grond of eiendom.”

Sy het ook benadruk dat veeartsenydienste voortgaan om met die betrokke boere te werk om die beste weg vorentoe te vind. Die slag van beeste by spesifieke abattoirs het begin, met bykomende maatreëls om enige siekteverspreiding deur afval te voorkom.