Die bossiedag word op Woensdag 21 April gehou. Dit begin om 09:00 in die saal van die NG kerk op Kerkplein.

Die program sluit in dr. Louis du Pisani, ’n onafhanklike landboukonsultant, se praatjie oor wat boere kan doen om elke druppel reën wat in die veld val, te laat tel en faktore wat in ag geneem moet word as veegetalle weer verhoog word.

Dr. Loraine van den Berg van die Grootfontein-landbou-ontwikkelingsinstituut sal ’n bossie-toepassing vir selfone bekend stel.

Mnr. Christiaan Harmse van die Noord-Kaapse departement van landbou, omgewingsake, grondhervorming en landelike ontwikkeling se praatjies handel oor die evaluasie van verskillende veeladings op Karooveld oor meer as 30 jaar en die satellietnasporing van skape om weidingspatrone en gedrag in Karooveld te bepaal.

Sy kollega mnr. Hannes Gerber praat oor sy ontleding van langtermynreëndata (1917-2020) van die plaas Drielingspan tussen Prieska en Copperton.

Mnr. Jaco van Rensburg van Cavalier sal dié borg bekend stel en me. Chleo Treurnich, ook van Cavalier, sal die onderwerp “Mense, wins en die planeet” toelig.

Mnr. Willem Symington, vise-president van Agri Noord-Kaap, sal boere op die bossiedag toespreek oor boere se pasgemaakte strategieë om volhoubaar te boer in ’n ekstensiewe gebied met wisselvallige reënval in ’n tyd van krimpende marges en hoër lewenskoste.

Daar sal genoeg geleentheid vir vrae aan al die kundiges wees.

Bespreek hier

Kaartjies kos R100 per persoon en sluit ’n ligte middagete in.

Bespreek en betaal voor Vrydag 16 April om jou plek te verseker.

Betaal jou kaartjie by:

Rekeninghouer: Media24 Tydskrifte

Bank: Nedbank

Tipe rek: Tjek

Tak: St George’s Mall

Takkode: 198765 of 100909

Rekeningnommer: 1009535234

Verwysing: Jou naam en van

Stuur asseblief ’n bewys van betaling aan Dalene Ricketts by DRicketts@landbou.com

Jou selfoonnommer moet asseblief op die e-pos aangedui word.

Maatreëls en protokolle om die verspreiding van die koronavirus te verhinder geld te alle tye.

Navrae: events@landbou.com.