Dit volg op berigte dat die parlement van Lesotho op 5 November besluit het om die beperkende regulasies van 2018, ingevolge waarvan die uitvoer van sy skeersel deur Suid-Afrikaanse makelaars verbied is, op te hef. Aanduidings uit Lesotho is dat sewe dae en ’n afkondiging in die Staatskoerant eers moet verloop voordat die besluit bekragtig word.

Een van die makelaars wat ietwat skepties is, is mnr. Isak Staats, bestuurder van wol en sybokhaar by BKB. “Indien die wolhandel met Lesotho hervat word, sal dit nie onmiddelik kan gebeur nie, aangesien die stelsel die afgelope sowat 18 maande verval het.”

Infrastruktuur soos skeerhokke in Lesotho waarvandaan die wol na sentrale pakhuise vervoer is, het intussen ten gronde gegaan.

Produsente uit die bergkoninkryk het hul wol per streekskeerhok deur Port Elizabeth bemark waarna sowat 35 000 boere in die opbrengs gedeel het. 

Vaardighede

Volgens Staats is die herstelkoste van die infrastruktuur nie die grootste probleem nie, maar die vaardighede van die betrokkenes in die stelsel wat weer opgebou sal moet word.

Vroeër was Lesotho se skeersel sowat 5 miljoen kg wol en 700 000 kg sybokhaar, wat sowat 10% van die Suider-Afrikaanse skeersel beloop. Die totale verdienste van Suider-Afrikaanse wol beloop jaarliks sowat R500 miljoen tot R700 miljoen.

Die moontlike hervatting van die woluitvoer saam met die Suid-Afrikaanse skeersel is waarskynlik veroorsaak deur druk van produsente in Lesotho wie se wolinkomste hul enigste inkomste is. Verskeie wolboere uit die bergkoninkryk het die afgelope 18 maande geen inkomste verdien nie sedert Maseru Dawn Trading, ’n maatskappy van die omstrede Chinese sakeman mnr. Stone Shi, die alleenreg gekry het om die bemarking van wol uit Lesotho te behartig.

Vraag

Volgens Staats het die buitelandse vraag na wol begin toeneem teenoor ’n agtergrond van ’n afname van sowat 26% in die wolprys op ’n jaargrondslag. As Lesotho se wolhandel met Suid-Afrikaanse makelaars hervat word, sal dit plaaslike Merino-telers bevoordeel.

Vrystaatse telers wat jaarliks ’n groot deel van hul produksie-aanwas aan Lesotho-burgers verkoop, is verheug oor die moontlikheid.

Mnr. Eddie Prinsloo, van Heuningkrans-Merino’s in die distrik Smithfield, is een van die telers wie se verkope benadeel is deur die boere van Lesotho se swak betaalvermoë sedert hulle verbied is om hul wol deur Suid-Afrikaanse makelaars te bemark.