Die hof het bevind dat die optrede strydig met die Wet op Basiese Diensvoorwaardes is en dat geen verdere aftrekkings gemaak mag word nie. Die uitspraak volg op ’n dringende aansoek wat die vakbond Solidariteit, namens lede, teen die LNR gebring het toe dit bekend geword het dat die raad sonder toestemming koste verbonde aan reis- en verblyfeise van vorige jare van sommige werknemers se salarisse verhaal het.

Mnr. Johan Botha, adjunkhoofsekretaris van Soldariteit, sê die aftrekkings is gedoen in ’n poging om die LNR se swak finansiële administrasie en verkeerde plasing van dokumentasie reg te stel. Hy sê vakbondlede het bevestig dat hulle ná hul reise die nodige bewyse van uitgawes ingedien het soos wat die beleid vereis.

“Werknemers kan nie verantwoordelik gehou word vir die LNR se nalatigheid en wanbestuur nie,” sê Botha. “Vandag se uitspraak is ’n groot oorwinning vir Solidariteit se lede in die LNR, maar dit is ook ’n oorwinning vir die groter stryd om wanadministrasie en die misbruik van belastingbetalers se geld uit te roei.”

Hy sê die volgende stap is om ’n proses aan die gang te sit om die geld wat reeds afgetrek is, namens die werknemers te verhaal. “Hierdie tipe wanadministrasie en swak bestuursbesluite is onaanvaarbaar en ons gaan dit nie net hier laat nie.”