In ’n opspraakwekkende hofbeslissing wat verreikende gevolge vir skuldinvorderaars inhou, het regter Siraj Desai beslis 15 loonbeslagleggingsbevele teen onder andere plaaswerkers is onwettig en ongeldig.

Hy het ook bevind dat dele van die Magistraatshofwet, wat klerke toelaat om bevel vir loonbeslagleggings te bekragtig, ongrondwetlik is. Dit kan ook net in een jurisdiksie aangehoor word, en dis waar die saak ontstaan het, of waar die skuldenaar woon.

Die filantroop en wynplaas-eienaar me. Wendy Appelbaum het sowat 30 maande gelede agtergekom tot 80% van haar plaaswerkers se salarisse word met loonbeslagleggingsbevele afgetrek. Sy het besef daar is onreëlmatige praktyke aan die gang. Sy het kragte saamgesnoer met Summit, die finansiële welstandsfirma, en die regsfirma Webber Wentzel, om dit aan die kaak te stel.

Die Minister van Justisie en Korrektiewe Dienste, die Minister van Handel en Nywerheid, die nasionale kredietreguleerder en die regsfirma Flemix en vennote is saam met 13 kredietverskaffers die respondente in ’n saak wat deur die Universiteit van Stellenbosch se Regshulpkliniek gebring is. Webber Wentzel het namens die Regshulpkliniek opgetree.

“Hierdie is ’n oorwinning vir die armes. Ek glo dit gaan baie geld in hul hande, en in die ekonomie, terugplaas. Ek is baie ingenome met die feit dat ek twee en ‘n half-jaar se energie en tyd aan hierdie saak bestee het,” het Appelbaum ná die uitspraak gesê.

Desai het beklemtoon dat hoewel hy net loonbeslagleggingsbevele vir spesifieke individue voor hom gehad het, het Flemix & Vennote aangevoer hulle hanteer op enige gegewe tydstip sowat 150 000 aktiewe sake oor loonbeslagleggings.

“Ek moet aanvaar dat as die individuele sake voor my almal onwettig verkry is en van nul en gener waarde is, is daar duisende, indien nie tienduisende, van daardie aktiewe loonbeslagleggingsbevele wat ook onwettig en ongeldig is. Ek kan nie met ’n skoon gewete stilbly daaroor nie. Ek vertrou (Alanza Flemix-)Jordaan (direkteur van Flemix & vennote) sal nie daarmee voortgaan nie.”

Hy het ’n beroep gedoen op die staatsrespondente, regshulpklinieke en die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie en om mense bewus te maak van die regte wat hulle nou het in terme van die beslissing.