Selfs belangriker is die ondersteuning aan kommunale boere om te verseker dat kommunale grond onder beheer van tradisionele leiers produktief is om die landelike ontwikkelingsdoelstellings te bevorder.

Mabuza het vrae van LP’s in die nasionale raad vir provinsies beantwoord oor die verskaffing van noodsaaklike infrastruktuur aan boerderygemeenskappe.

Mnr. Kenneth Mmoiemang, ANC-LP, wou onder meer weet of die staat strategieë ontwikkel het om landelike gemeenskappe te laat herleef en die ekonomie op die platteland te verbeter sodat werk geskep kan word.

Mabuza het gesê as deel van die ondersteuning ná die vestiging van die begunstigdes van grondhervorming en kommunale boere het die staat die verskaffing van belangrike infrastruktuur geprioritiseer om landbouproduksie te ontsluit. Ander ondersteuningsmaatreëls sluit in die herlewing van besproeiingskemas om die volhoubare beskikbaarheid van water te verseker, diptenke, entstowwe vir vee, opbergings- en landbouverwerkingsinfrastruktuur en ook landelike toegangspaaie om die vervoer van vee en vars produkte moontlik te maak.

Benewens noodsaaklike infrastruktuur het die staat ook werktuie, gereedskap en produksiemiddele aan die opkomende boere en begunstigdes van grondhervorning verskaf sodat hulle “geen vorm van hindernisse ervaar om betekenisvolle deelnemers in die landbousektor te wees nie”.

Mabuza het die versekering gegee dat die staat sal toesien dat boere toegang tot die nodige tegniese en finansiële ondersteuning het om hul boerderybedrywighede uit te brei deur die skep van platforms vir plaaslike en internasionele markuitbreiding vir hul produkte.