Die Oesskattingskomitee se sesde skatting vir die oes is 0,2% meer as die vorige skatting van 15,514 miljoen ton. Verlede maand was die enigste keer dat die skatting afwaarts aangepas is. ’n Aanpassing in die verwagte opbrengs, van 5,6 ton/ha na 6 ton/ha het grootliks tot die verhoogde skatting bygedra.

Die geskatte mielie-oes is 38% groter as die 2019-oes en die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes, gaan na verwagting 84% van die 2020-oes produseer.

Volgens ’n verslag deur Graan SA oor die verloop van die stroopproses in die somerreënvalgebied, is oliesade reeds klaar gestroop, maar die stroopproses van mielies is in die algemeen later as gewoonlik weens laat aanplantings, goeie opbrengste wat gewasse stadig laat afdroog en laat reën wat die stroopproses vertraag het.

In Noordwes is na raming 50%-60% van mieliehektare klaar gestroop en die proses sal binne drie tot vier weke afgehandel wees. In die noordwestelike en sentrale dele van die Vrystaat is sowat 45% van die mielies klaar gestroop en dit sal na verwagting teen einde Augustus afgehandel sal wees.

In die Oos-Vrystaat verloop die proses ook langer as normaalweg. In die VKB-bedieningsgebied is 75-80% van die mielies klaar gestroop, maar in die OVK-bedieningsgebied word geraam dat nog net 30-35% van die mielies gestroop is. In die Noord-Kaap, Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal het boere, met die uitsondering van enkele lande in Mpumalanga, klaar gestroop.

Volgens die NOK se skatting van witmielies, is dit nou 0,34% meer as die vorige skatting op 9,106 miljoen ton, terwyl die skatting vir geelmielies onveranderd op 6,439 miljoen ton gelaat is.

Sonneblomsaad en sojabone

Die skatting vir sonneblomsaad is ook onveranderd gelaat op 765 960 ton met ’n opbrengs van 1,53 t/ha, en sojabone is onveranderd op 1,261 miljoen ton met ’n opbrengs van 1,79 t/ha.

Wat wintergewasse betref, dui ’n voorlopige oppervlakteskatting dat koring op 517 000 ha geplant is, wat 4,26% of 23 000 ha minder as die vorige seisoen is. Die voorlopige oppervlakteskatting vir moutgars is 132 760 ha, wat 0,61% of 800 ha meer is as die 131 960 ha van die vorige seisoen, en die oppervlakte onder kanola is 71 120 ha, wat 3,89% meer is.

Graan SA sê in sy verslag oor stroop- en produksietoestande dat die koring en gars in die Swartland baie mooi vertoon en dat gemiddelde opbrengste met die heersende toestande verwag kan word. Ook in die Overberg vertoon die wintergraan goed, maar in die Suid-Kaap is die seisoen later as normaalweg en goeie reën in September sal bepalend wees vir opbrengste.

Die verslag beklemtoon in al die gevalle dat opvolgreën noodsaaklik is.