Malan het reeds op ’n jong ouderdom betrokke geraak by die georganiseerde landbou. Hy het aangesluit as lid by Volksrust-boerevereniging waar hy eers sekretaris en later, vir baie jare, as voorsitter die leiding geneem het. Onder sy leiding is Volksrust-boerevereniging dikwels aangewys as die beste boerevereniging van Mpumalanga.

Malan het gedurende sy lang loopbaan as landbouleier, ook sedert die stigting van Mpumalanga Landbou in 2010, die Suidelike Hoëveld-streek in Mpumalanga Landbou se dagbestuur verteenwoordig. Hy was van Junie 2017 tot Junie 2019 president van Mpumalanga Landbou.

‘’Hy was ’n mens-mens en spanspeler by uitstek wat nooit sy gesinsverantwoordelikhede, te midde van intense gemeenskapsbetrokkenheid, verwaarloos het nie,’’ sê mnr. Hennie Laas, jare lange vriend en kollega in die georganiseerde landbou.

In sy hoedanigheid as vise-president en later as president van Mpumalanga Landbou het hy Mpumalanga Landbou ook in Agri SA se algemene sakekamer en algemene raad verteenwoordig.

Malan het sy taak as landbouleier met blymoedigheid, deursettingsvermoë, waardigheid en humor nagekom. Sy leierskap en die wyse waarop hy sy waardes uitgeleef het, was inspirerend vir almal wat hom geken het. Hierdeur het hy bygedra tot ’n gunstige beeld van boere en die georganiseerde landbou in Mpumalanga.

“Oom Oubaas, dit was ’n voorreg om jou te ken. Ons eer jou nagedagtenis,” sê die dagbestuur, algemene raad en lede van Mpumalanga Landbou in ‘n verklaring.