1. Wat is die minimum loon vir plaaswerkers?

Plaaswerkers moet voortaan R18 per uur (90% van die minimum loon) ontvang. Dié loon gaan oor ’n tydperk van twee jaar tot 100% van die nasionale minimum loon se vlak verhoog word.

  1. Wat is die minimum loon vir huiswerkers wat in plaashuise werk?

Dit is ook R18 per uur en nie R15 per uur soos vir ander huiswerkers geld nie. Dit is omdat hierdie werkers ook as plaaswerkers geag word, sê me. Elize van der Westhuizen, direkteur van die arbeidskonsultant Comply Plus. “Plaaswerkers sluit alle werkers in wat hoofsaaklik in verband met plaasaktiwiteite in diens geneem word, asook huiswerkers wat in ’n huis op ’n plaas werk.”

  1. Kan ’n werkgewer van die verpligte minimum loon vrygestel word?

Ja, werkgewers kan aansoek doen om kwytskelding vir ’n spesifieke tydperk, maar dit sal nie langer as ’n jaar geldig wees nie. Dit is nog nie duidelik op watter grondslag sulke kwytskelding toegestaan word nie, want die minister moet nog die regulasies publiseer wat verduidelik in watter gevalle vrystelling sal geld. Die aansoeke kan ingevolge die Department van Arbeid se kwytskeldingstelsel aanlyn by http://nmw.labour.gov.za/ gedoen word.

  1. Wat sal met ’n werkgewer gebeur wat minder as die minimum loon betaal?

Die nuwe Wet op die Nasionale Minimum Loon (Wet 9 van 2018) bepaal nie strafmaatreëls as die minimum loon nie betaal word nie, maar die wysigings aan die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (Wet 75 van 1997) wat onlangs van krag geword het, bepaal dat werkgewers wat nie minimum loon betaal nie, beboet sal word. Die boete vir ’n eerste oortreding kan dubbel die waarde van die onderbetaling wees of dubbel die werknemer se maandelikse loon, watter een ook al die grootste bedrag is.

Ontvang die nuutste landbounuus en -raad in verskeie bedrywe - teken HIER in vir een van ons nuusbriewe.