Agri SA, Agbiz en TLU SA se insette in die departement van landbou se Covid-19-taakspan het ’n wysiging van artikel 27(2) van die Wet op Rampbestuur (Wet 57 van 2002) – waarin voedsel tot ’n noodsaaklike diens verklaar is – teweeggebring. Daarvolgens kan die oes en opberging van alle landbouprodukte (ook wyn, tabak en katoen) nou voortgesit word. Dié wysiging help onder meer die wynbedryf in die Wes-Kaap waar die laaste van die druiwe-oes ingelewer word en in die Benede-Oranjeriviergebied waar die kritieke stadiums van druiweverwerking in kelders tot stilstand sou kom.

Noodsaaklike goedere soos voedselprodukte, skoonmaakmiddels, mediese en hospitaalprodukte, petroleum, en basiese goedere soos lugtyd, water en elektrisiteit is uitgesluit van die inperkings. Dit behels ook ’n reeks omvattende dienste wat noodsaaklike produkte aan die mark beskikbaar stel.

Beperk beweging tot die minimum

Mnr. Omri van Zyl, uitvoerende direkteur van Agri SA, sê in die geval van landbou sluit dit dienste en produkte aan die insetkant van die voedselproduksie in, die produksie van voedsel self, die oes van produkte, en die opberging, verwerking, verpakking, verspreiding en verkope van voedselprodukte. “Daar rus egter ’n massiewe verantwoordelikheid op die landbou om toe te sien dat daar in alle prosesse wat met voedselvoorsiening verband hou, die nodige voorsorgmaatreëls geld om die verspreiding van die virus te voorkom.”

Van Zyl maan egter dat die politiek rondom voedselproduksie goed bestuur moet word. “Die laaste ding wat nou nog moet gebeur, is dat die landbou daarvan beskuldig word dat ons verantwoordelik is vir die verspreiding van die virus.”

Beweging van punt A tot by punt B moet tot die minimum beperk word. “Waar daar beweging is, moet streng voorsorgmaatreëls getref word en moet die nodige inligting te alle tye byderhand gehou word as die polisie of weermag dit vereis. Permitte moet ook aan almal wat voedsel aflewer óf wat een of ander noodsaaklike diens lewer wat daarmee verband hou, gegee word,” sê Van Zyl.